artikel

Zuivel met zorg

Assortiment

Verduurzaming krijgt veel aandacht in de zuivelbranche. Groene soja, weidegangen en beperking van de uitstoot door koeienscheten. Cono Kaasmakers is een van de pioniers op dit gebied.

De producent van Beemsterkaas heeft nieuwe stappen gezet door deelname aan Caring Dairy. ‘Zuivel met zorg’ is een initiatief van ijsmaker Ben & Jerry’s en stimuleert een duurzame melkveehouderij in Nederland. Met de uitrol van dit programma onder zijn veehouders wil Cono Kaasmakers boeren stimuleren om hun bedrijfsvoering te verduurzamen.

Workshops

Onder leiding van een expert volgen ze drie workshops per jaar. Samen lichten ze hun bedrijf door op dierenwelzijn, energiegebruik en arbeidsomstandigheden. Na afloop van een workshop stelt iedere veehouder een verbeterplan op. Cono Kaasmakers verwacht dat boeren zo extra energie kunnen besparen, dierenwelzijn kunnen verbeteren en betere werkgevers kunnen worden.

Reageer op dit artikel