artikel

Wasmiddelen steeds duurzamer

Assortiment

Wasmiddelen steeds duurzamer

Wasmachines wassen steeds zuiniger. Dat is mede te danken aan innovatieve wasmiddelentechnologie. Producenten spannen zich in om wasmiddelen te ontwikkelen die ook bij een lagere temperatuur even goed of zelfs beter wassen.

Zijn wasmiddelen daarmee duurzaam? Nee, want voor de productie van actieve wasbestanddelen (zepen) en reinigingstoevoegingen zijn olieproducten nodig. Of het nu plantaardige of aardolie is, het gebruik is niet klimaatneutraal. Het is ook de vraag in hoeverre wasmiddelen maatschappelijk  verantwoord zijn. In de toeleverings- en productieketen kan er van alles mis zijn met de sociale rechten van medewerkers. De productie van palmolie bijvoorbeeld voor wasmiddelen kan met sociaal onrecht gepaard gaan.

Onderzoek

Wasmiddelenproducenten doen daarom veel onderzoek om wasmiddelen duurzamer te maken en sociale misstanden in de keten van grondstof tot eindproduct aan te pakken. Henkel lanceerde al vijftien jaar geleden een duurzaamheidsstrategie. Het concern richt zich op vijf pijlers: energie en klimaat,  water en afvalwater, materialen en afval, veiligheid en gezondheid, en sociale vooruitgang. Bij
duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) hanteert Henkel de Principes van het Global Compact. Dit is een door de Verenigde Naties ondersteunde gedragscode met wereldwijde normen die alle medewerkers moeten naleven. Het gaat om mensenrechten, arbeidsrechten, milieu en anticorruptie. Elk jaar evalueert Henkel de gestelde doelen in zijn duurzaamheidsverslag.

Lange weg

Er is nog een lange weg te gaan, al is er veel bereikt. Zo biedt Henkel wasmiddelen die op 20 graden perfect reinigen, bevatten steeds meer producten natuurlijke in plaats van synthetische parfums en zet het bedrijf bij de productie grotendeels hernieuwbare grondstoffen in. De huishoudreiniger Terra maakt Henkel bijvoorbeeld van palmolie afkomstig van gecertificeerde, duurzame plantages. Ook zijn  biologische tandpasta’s  en pompbare zeepjes geïntroduceerd. In de eigen productieprocessen is veel (milieu)winst behaald, maar het concern blijft zijn doelen scherper stellen. Ten opzichte van het  vergelijkingsjaar 2007 wil Henkel in 2012 15 procent energie besparing in productie, 10 procent minder
water gebruiken en 10 procent minder afval produceren.

Reageer op dit artikel