artikel

Bewuste bierconsumptie

Assortiment

Bewuste bierconsumptie

Stimuleren van ‘goed gedrag’ is een van de manieren voor fabrikanten om invulling te geven aan
maatschappelijk verantwoord ondernemen. Door een proactieve houding aan te nemen, blijven
leveranciers maatschappelijke kritiek voor.

Bijvoorbeeld over de schadelijke gevolgen van overmatige consumptie van hun product. Fabrikanten dekken zich zo in tegen negatieve publiciteit, maar worden ook gedreven door ideële motieven. Heineken is een voorbeeld van een fabrikant die ‘goed gedrag’ in zijn marketingstrategie heeft geïntegreerd. Als eerste bierbrouwer in Nederland toonde het concern zich in 2006 publiekelijk bezorgd over het groeiend
alcohol-misbruik onder met name jongeren. De bierbrouwer wil uiteraard niet geassocieerd worden met comazuipen en drankketen en heeft daarom een campagne gelanceerd om consumenten bewuster met alcohol te laten omgaan.

Ouders

De campagne spreekt zowel ouders als jeugdige drinkers aan. De brouwer wijst bierdrinkers in reclamecampagnes erop hun biergebruik te beperken om gezondheidsschade te voorkomen. Ouders worden gewezen op de gevaren van alcoholgebruik door hun kinderen. Afgelopen november lanceerde de brouwer een interactieve, multimediale bewustwordingscampagne over verantwoord alcoholgebruik. ‘Know the signs’ speelt zich voornamelijk op internet af en richt zich op jongvolwassen consumenten die regelmatig uitgaan. Heineken wil zo de alcoholdiscussie onder het uitgaanspubliek stimuleren en  consumenten aansporen tot verantwoord alcoholgebruik. Sterk punt van knowthesigns.com is dat jongeren gevolgen van alcoholmisbruik gaan herkennen. Als het werkt, zullen jongeren minder doordrinken. Daarbij snijdt Heineken zichzelf deels in de vingers. De brouwer zal minder afzetten, maar that’s all in the game.

Reageer op dit artikel