artikel

Stabiele markten, gestegen prijzen

Assortiment

Stabiele markten, gestegen prijzen

DOETINCHEM – De prijsstijgingen in zuivel en kaas werken door in de omzetcijfers over 2008. De omzetgroei ligt ver boven de markt, maar het volume blijft stabiel. Opvallend stabiel, want de consument koopt er niet minder om.

De marktontwikkeling in zuivel en kaas wordt sterk beïnvloed door de grondstofprijzen op de wereldmarkt en de prijsontwikkeling in de supermarkt die daarop volgde in 2007 en 2008. De sterk gestegen consumentenprijzen leveren weer sterke groeipercentages in de omzet. Meer dan ooit is het daarom zaak ook naar volumes te kijken. ‘Kaas en zuivel zijn vrij stabiele en volwassen markten. De penetratie bedraagt bijna 100 procent; bijna elk huishouden koopt kaas en zuivel en de schommelingen in volume zijn niet zo heel erg groot’, stelt Henri van Hassel, key account manager bij GfK Panel  Services. ‘De stijging in omzet in 2008 is afkomstig van de prijsstijgingen, die zijn ingezet in 2007 en die nog doorlopen in de cijfers over 2008.’

Gekoelde zuivel

Emile Stuyt, client executive bij Nielsen: ‘Met ruim anderhalf miljard euro omzet is gekoelde zuivel het
grootste assortiment in food in de supermarkt. Kaas is met 1,3 miljard de vierde groep, dus samen vormen ze een enorme markt. Bovendien hebben beide ook in 2008 een sterke groei doorgemaakt. Zuivel is met 7 procent in omzet toegenomen, kaas zelfs met 9 procent.’

Consumenten

Henri van Hassel van GfK signaleert dat er voor iedere soort zuivel een verschillende doelgroep is. ‘Buitenlandse kaas wordt relatief wat vaker gekocht door jongere huishoudens’, stelt Van Hassel van GfK. ‘Gezinnen met een beperkt inkomen kopen relatief wat vaker houdbare zuivel. Opvallend daarbij is dat hoe zuidelijker je komt, hoe groter het aandeel in houdbare zuivel is. Zeeland, Brabant en Limburg zijn goed voor 36 procent van de omzet in houdbare zuivel, terwijl ze in dagverse zuivel maar 15 procent van de omzet leveren.’

Marktaandeel

Het marktaandeel van de supermarkt is in zuivel zeer groot, 98,4 procent van alle zuivel komt uit de supermarkt, zowel houdbaar als dagvers. In kaas ligt dat heel anders. Hier hebben de weekmarkt en de speciaalzaak nog een behoorlijk marktaandeel, vooral in binnenlandse kaas. De supermarkt is goed voor 80 procent van de verkoop in binnenlandse kaas, en 90 procent van de verkopen buitenlandse kaas. Van Hassel: ‘Speciaalzaken hebben een marktaandeel van 5 procent in kaas, de weekmarkt is goed voor 8
procent. Opvallend is dat deze aandelen behoorlijk stabiel zijn. Waar de speciaalzaak in groente, vlees en brood het moeilijker hebben, weten kaasspeciaalzaken en de weekmarkt hun aandeel goed vast te houden.’

Prijsprikkels

Zuivel en kaas gaan de komende maanden deels worden beïnvloed door de huidige prijsprikkels in de supermarkten, verwachten de deskundigen. Bovendien zal de omzetgroei nu terugvallen, na de enorme stijging afgelopen jaar. Karel Burger van Nielsen: ‘De groei is eruit in kaas. De ‘commoditisering’ zal verder doorzetten: en het zal moeilijker zijn voor de A-merken om de hogere prijzen te verantwoorden. De kaasprijzen van Aldi worden zo een referentie in de markt en de meerprijzen ten opzichte van Aldi zullen moeten worden verantwoord. Het moet duidelijk zijn voor de consument waarom hij meer betaalt voor een duurder A-merk. En bijna elke retailer heeft inmiddels zijn eigen 30+-kaas onder huismerk. Juist 30+ was het segment waarmee A-merken zich nog konden onderscheiden, maar private label is frontaal in de aanval.’

Mild

Van Hassel is mild gestemd: ‘Het is opmerkelijk dat de prijsstijgingen de consumptie niet echt hebben beïnvloed. Huishoudens zijn niet minder of minder vaak kaas en zuivel gaan kopen; alle kengetallen blijven stabiel. De recente prijsontwikkelingen bij Aldi, Lidl en de rest zullen mijns inziens niet zo veel gevolgen hebben. We zullen hooguit wat verschuivingen in segmenten zien. En binnen het economisch klimaat zal de consument misschien wat vaker een soberder assortiment kiezen, maar heel veel veranderingen zijn niet te verwachten.’

Reageer op dit artikel