Helft klanten doet aankoop door folder

AMSTERDAM – Bijna de helft van alle Nederlanders koopt regelmatig producten die in een folder staan.
Delen:

Zestig procent van de lezers overweegt bepaalde aankopen na het lezen van een folder en 46 procent zegt regelmatig zaken uit de folders te kopen. Dat blijkt uit de NOM Folder Monitor 2016, uitgevoerd door onderzoeksbureau GfK, in opdracht van DDMA Businessgroep Verspreidingen, onder auspiciën van het Nationaal Onderzoek Multimedia (NOM). Van mensen uit de hoogste welstandklasse (bruto inkomen hoger dan €39.500) zegt 65 procent door de folder bepaalde aankopen te overwegen. Mensen uit de lagere welstandsklassen geven vaker dan de andere welstandsklassen aan, dat ze aanbiedingen kopen uit de folder.

Digitaal
95 procent van alle Nederlanders leest wel eens een reclamefolder. Daarmee bereikt de folder 12,7 miljoen Nederlanders. De papieren huis-aan-huis verspreide folders bereiken 11,1 miljoen mensen, de digitale folders 3,5 miljoen. Onder digitale folderlezers zitten opvallend meer boodschappers (verantwoordelijk voor grootste deel huishoudelijke taken) en hoger opgeleiden, dan onder lezers van de papieren variant.

Aanbiedingen
De onderzoeksresultaten laten zien dat papieren folder door 83 procent van de Nederlanders wordt gelezen. Het netto bereik van de digitale folder is 26 procent. Er wordt gemiddeld meer tijd besteed aan het lezen van papieren folders (17 minuten) dan digitale folders (12 minuten). Nederlanders geven aan dat aanbiedingen de belangrijkste reden zijn om een folder te bekijken. Een groot deel leest folders ook ter ontspanning (44 procent) of om zich te laten verrassen of te inspireren (30 procent). Verder ontvangen Nederlanders een papieren folder bij voorkeur in het weekend of op maandag. Meer dan de helft van de Nederlanders (53 procent) zou het verdwijnen van papieren folders een groot gemis vinden.

Grote steden
Stephan van den Eijnden, Voorzitter DDMA Businessgroep Verspreidingen, signaleert een opvallend hoog aantal folderlezers in de grote steden: ‘10,8 miljoen Nederlanders hebben geen drukwerk-sticker op hun brievenbus. In de grote steden is het stickerpercentage hoger dan in andere delen van het land, toch is het bereik van de folders hier in lijn met de rest van Nederland. Dit komt omdat in de stedelijke gebieden meer bewoners gebruik maken van folder-apps. Apps die over het algemeen ook meer gebruikt worden door een jongere doelgroep daar waar de oudere doelgroep nog steeds graag gebruik maakt van de traditionele papieren folder.’

Derde keer
De cijfers van de NOM Folder Monitor 2016, een onderzoek dat dit jaar voor de derde keer werd uitgevoerd, dragen de goedkeuring van de NOM. Directeur Irena Petric van de NOM: ‘Omdat dit onderzoek voor de derde keer is gedaan kunnen we de ontwikkelingen in het gebruik van folders volgen.’

Bekijk hier de pdf van het onderzoek