Finalist BvhJ: Spar Roode Haps

HAPS – Spar Roode doet voor het eerst mee aan de verkiezing. De strakke winkel zit terecht in de 
finale.