Milieudefensie wil heffing op vlees

DEN HAAG - Om de veehouderij in Nederland milieu- en diervriendelijk te maken, moet er een milieuheffing van 85 cent komen op elke kilo vlees. Ook dienen veehouders die stoppen met het houden van dieren, op grote schaal daarvoor financiële steun te krijgen.