Melkmakers drukken hoge melkprijs door

AMSTERDAM - Zuivelfabrikanten Campina en Friesland Foods hebben de afgelopen weken eenzijdig hogere melkprijzen afgedwongen. Hierdoor worden supermarkten gedwongen de prijzen van melkproducten als drinkzuivel, kaas en boter flink te verhogen.