Prijs varkensvlees in 2008 verder omhoog

BRUSSEL – De prijs voor varkensvlees zal medio volgend jaar flink stijgen. Dit heeft te maken met de te verwachten krapte op de varkensmarkt.