Melk en graan duur door biobrandstof

PARIJS - De prijzen van met name melkproducten en graan zullen de komende jaren fors omhoog gaan. De landbouwprijzen worden gestuwd door de productie van biobrandstoffen.