Suikerverbod zure ingreep voor wijnmaker

BRUSSEL - Nederlandse wijnmakers vrezen grote problemen door het door de Europese Commissie voorgestelde plan om suikertoevoegingen aan wijn te verbieden.