Kamer bespreekt voorstel 'Stop fout vlees

DEN HAAG - De Tweede Kamer debatteert donderdag over de voorstellen van Milieudefensie om geleidelijk over te schakelen van intensieve naar kleinschalige veehouderij. Het idee van de groepering kreeg zoveel bijval dat 'Stop fout vlees' het eerste burgerinitiatief is waarover de Kamer vergadert.