AGF profiteert van gezondheidstrend

De wens om gezonder te eten is niet van de laatste tijd. En dat het snel moet ook niet. De markt voor snel én gezond eten is echter volop in beweging. Het afgelopen jaar kende veel introducties van gezonde snacks en groenten ‘met een plus’.