Paascontrole op gesjoemel met kooi-ei

ZOETERMEER - De eiersector gaat in de aanloop naar Pasen extra streng controleren of eie-ren uit de legbatterij verkocht worden als scharrelei. Zowel op de boerderijen, de pakstati-ons als in de winkels zullen controleurs steekproefsgewijs eventuele fraude met eieren trachten te achterhalen.