AH stuit met SdB op publicitair plafond

ING heeft deze week een analistenrapport over Ahold gepubliceerd. Daarin speculeert de bank nadrukkelijk op een overname van Super de Boer door Ahold. Dat scenario ligt niet erg voor de hand.

Voor de ING staat één ding vast: Super de Boer is de spil in de consolidatieslag die de Nederlandse supermarktbranche te wachten staat. Het is voor de bank ondenkbaar dat Super de Boer als afzonderlijke organisatie blijft bestaan. ING ziet drie voorname kandidaat-kopers: Ahold, Schuitema en Sperwer. Van die drie is Ahold met afstand favoriet. ING noemt daarvoor twee belangrijke argumenten: Ahold heeft de diepste zakken en kan bij de verwerving van Super de Boer de hoogste synergievoordelen realiseren.

Zinvolle aanvulling
Dat de NMa zo’n overname zal torpederen, gelooft de ING niet. Gezamenlijk blijven AH en SdB wel onder de kritische grens van 40 procent marktaandeel. Zeker als er op lokaal of regionaal niveau winkels moeten worden afgestoten wegens onacceptabele dominantie. Het is opmerkelijk dat ING Ahold als belangrijkste kandidaat-koper voor Super de Boer ziet. De voordelen van een overname van SdB zijn voor Albert Heijn beperkt. Slechts in het Noorden van Nederland en in Limburg heeft SdB vestigingen die voor AH een zinvolle aanvulling op het bestaande winkelbestand kunnen vormen. Voor een heel groot deel van de SdB-winkels geldt dat niet en dan lijkt een volledige acquisitie van een keten, met alle organisatorische consequenties van dien, niet erg voor de hand liggend.

Interventie NMa
ING gaat ook wel heel makkelijk voorbij aan de interventie van de NMa. Volgens de bank zal de kartelpolitie een overname niet blokkeren, maar bij het huidige groeitempo van Albert Heijn is dat nog maar de vraag. Het hoeft niemand te verbazen als het marktaandeel van AH eind dit jaar op 33 procent staat. Opgeteld met het marktaandeel van SdB wordt dan de kritische grens van 40 procent al overschreden. AH zal dus haast moeten maken als het inderdaad SdB zou willen overnemen.

Publicitair plafond

Er is nog een ander punt. AH heeft in Nederland een machtige positie, maar dat maakt de keten ook kwetsbaar. Hoe zal de consument reageren op een overname van SdB? Het is niet onwaarschijnlijk dat er dan toch een vorm van protest gaat ontstaan. Meer dan 1000 AH-winkels in Nederland is te veel van het goede. AH stuit in het geval het Super de Boer zou willen overnemen dan ook tegen een publicitair plafond.