Pollemans wint rechtszaak van SdB

BREDA – De rechtszaak die Super de Boer heeft aangespannen tegen zijn voormalig topondernemer Jan Pollemans, is in het voordeel van de Roosendaalse franchiser uitgevallen.
Delen:


Super de Boer eiste van Pollemans in een kort geding dat

hij zo snel mogelijk een slijterij heropende, die naast de Roosendaalse SdB is gevestigd.

De slijterij is in bezit van Pollemans, die op 1 juni afhaakte

als exploitant van de supermarkt. De ondernemer wil elders in de stad een AH

XL beginnen. Super de Boer stelde in het kort geding dat Pollemans verplicht

is deze ruimte open te houden. Met duizend bezoekers per week zou de slijterij

volgens Super de Boer een belangrijke aanvulling zijn op de winkel.

Niet aannemelijk

Super de Boer heeft volgens de rechtbank in Breda echter niet aannemelijk

kunnen maken dat de exploitatie van de slijterij onderdeel uitmaakte van de

samenwerkingsovereenkomst tussen beide partijen. Pollemans stelde dat de ruimte

waar het geschil over gaat van 1994 tot medio 1999 een bloemenwinkel huisvestte

en dat hij in 1999 eenzijdig en zonder overleg met Super de Boer besloot om

daarin een slijterij en deels een lunchroom te vestigen.

Afrekeningen

Daarnaast heeft Pollemans aan de hand van afrekeningen

en documenten aannemelijk gemaakt dat de slijterij los stond van de exploitatie

van de supermarkt en buiten de samenwerkingsovereenkomst viel. De rechter

wees de vorderingen van Super de Boer af. SdB zal als de in het ongelijk gestelde

partij in de proceskosten worden veroordeeld.

Reactie

Super de Boer is teleurgesteld in de afloop. ‘Wij kunnen ons niet

vinden in de uitspraak. Pollemans wordt nu niet tot exploitatie bewogen en wij

mogen het zelf ook niet doen’, aldus woordvoerder Carien de Bas van Super de

Boer. ‘We overwegen om in hoger beroep te gaan en daarin zijn we ons nu aan het

verdiepen. De slijterij zien wij als een onderdeel van de supermarkt en wij

willen onze klanten een full-service supermarkt bieden.’

Lees ook:


href=”/formules/id101-83741/pollemans_heeft_heibel_met_super_de_boer.html”>Pollemans heeft

heibel met Super de Boer

Jan

Pollemans verlaat SdB voor AH