Spar baalt van falende fabrikanten

BEESD - Superunie heeft problemen met een groot aantal fabrikanten. Spar, lid van het inkoopverbond van vijftien supermarktketens stelt dat de uitlevering van producten door fabrikanten momenteel 'ronduit slecht' is. Superunie voert de druk op zijn leveranciers op, om betere leverprestaties af te dwingen.
Delen:

Dat blijkt uit een brief die Superunie-lid Spar Holding aan de

ondernemers van Spar en Attent heeft gestuurd, en die in handen is van

Distrifood. In felle bewoordingen stellen bedrijfseconomisch directeur Jaap

Tukker en commercieel directeur Wim-Jaap Vos van Spar dat ze zeer ontevreden

zijn over de bevoorrading door een niet nader genoemd aantal fabrikanten.

Overleg Superunie

De brief is op 9 januari 2008 verstuurd aan de aangesloten ondernemers van

Spar. Beide directeuren stellen dat de problemen in het directie-overleg van

Superunie zijn besproken. ‘De uitlevering door onze leveranciers bij onze

beide dc’s is ronduit slecht. Wij weten precies om welke leveranciers het gaat

en bespreken dat met hen en hebben hierover ook een wekelijkse communicatie met

ons inkoopkantoor Superunie, alwaar dit onderwerp tijdens het laatste

directieoverleg aan de orde is geweest. U moet ervan uit kunnen gaan dat de druk

van onze kant op slecht presterende leveranciers erg groot is.’

Betere inkoopcondities

Aanleiding van de matige prestaties van de fabrikanten is volgens

Tukker en Vos het zojuist afgesloten overleg over de inkoopcondities voor 2008.

Uit de brief valt op te maken dat de supermarkten als winnaar uit de bus zijn

gekomen in het overleg. ‘Onder druk van bedongen betere inkoopcondities,

proberen leveranciers te besparen op hun kosten, bijvoorbeeld door het verlagen

van de eigen voorraden. Bij het minste of geringste lopen leveranciers uit hun

voorraden en worden producten aan ons niet uitgeleverd.’

Albert Heijn en Super de Boer

Navraag bij Albert Heijn en Super de Boer leert dat het probleem niet

branchebreed speelt. Woordvoerder Klaartje Caron: ‘Bij de afdeling inkoop van

Albert Heijn is niets bekend over slechte leverprestaties van onze fabrikanten.

Wij herkennen ons niet in het beeld dat in de broef van Spar wordt geschetst.’

Super de Boer-zegsvrouw Dieuwertje Beerepoot: ‘Bij ons is niets bekend van

problemen rond de uitlevering van ons assortiment.’

Lees ook:


href=”/fabrikanten/id524-43918/superunie_in_de_clinch_met_coca-cola.html”>Superunie

in de clinch met Coca-Cola


href=”/formules/id101-41840/superunie_boycot_ook_snoep_en_zoutjes.html”>Superunie

boycot ook snoep en zoutjes


href=”/branchecijfers/id520-47118/albert_heijn_snijdt_superunie_de_pas_af.html”>Albert

Heijn snijdt Superunie de pas af