Hoe Spar International successen aaneenrijgt in tijden van corona en hoge inflatie

AMSTERDAM - In de jaren dat de wereld zuchtte onder corona brak de omzet van Spar International door het omzetplafond van €40 miljard. Kennisdeling en lokaal ondernemerschap bleken in deze tijd cruciaal voor succes. Ook de vergrote focus op e-commerce hielp mee: in sneltreinvaart sloot een groot aantal landen zich aan bij een door Spar zelf ontwikkeld onlineplatform. 'We gaan ook door omzetgrens €50 miljard breken.'