AH en franchisers twisten over drempelwaarden

ZAANDAM - Het vaststellen van drempelwaarden zorgt voor onenigheid tussen Albert Heijn en de franchisers. Daarmee is het een nieuw heet hangijzer tussen beide partijen.
Delen:

De frictie komt volgens bronnen binnen Albert Heijn aan het licht nu Zaandam en de franchisers rond de tafel zitten over afspraken die in lijn liggen met de nieuwe franchisewet. Onderdeel van die besprekingen is het vaststellen van drempelwaarden. Zo’n waarde is een bedrag dat in de franchiseovereenkomst opgenomen kan worden. In het geval van een wijziging binnen de franchiseformule waar kosten mee gemoeid zijn die boven deze drempelwaarde uitkomen, heeft Albert Heijn instemming van de franchisenemers nodig om die wijzigingen door te voeren.

Vrije ruimte

Op dat punt is er volgens de bronnen een verschil van inzicht tussen beide partijen. ‘Als het totaal van formulewijzigingen op jaarbasis boven die drempel uitkomt, moet er volgens de franchisers altijd toestemming gevraagd worden door Albert Heijn’, zegt een van de bronnen. ‘Dus stel dat er voor een heel jaar een drempelwaarde van €1500 is afgesproken en dat bedrag wordt al in het begin van het jaar aangetikt, moet AH bij een investering later dat jaar toestemming vragen aan de franchisers. AH meent echter dat de formule dan weer de vrije ruimte heeft om eenzijdig nieuwe investeringen op te leggen, als er eerder al instemming is geweest van de franchisers over een formulewijziging. AH wil zo voorkomen dat op die manier relatief kleine investeringen later in het jaar kunnen worden geblokkeerd door die vastgestelde drempelwaarden.’

Constructieve gesprekken

AH zegt in een reactie op vragen van Distrifood over de discussie dat er de afgelopen maanden juist constructieve gesprekken zijn gevoerd over de gezamenlijke invulling en uitvoering van de wet Franchise. ‘Daarin zijn mooie stappen gezet die hebben geleid tot afspraken. Over de inhoud van de gesprekken en afspraken doen we geen mededeling’, zegt woordvoerder Ronald van der Aart. Het verschil van inzicht over het vaststellen van de drempelwaarden past in een reeks aanvaringen tussen beide partijen. Albert Heijn en de franchisers kunnen het tot op heden ook nog steeds niet eens worden over een onlineverdeelsleutel. Daarnaast speelt nog altijd de langlopende rechtszaak over onder meer de onverdeelde marge.