Forse winstdaling FrieslandCampina

AMERSFOORT – FrieslandCampina zag de winst de eerste zes maanden van het jaar dalen met 42,6 procent naar €62 miljoen, voornamelijk als gevolg van een reservering van €57 miljoen voor een vonnis in Thailand en tegenvallende resultaten van kindervoeding in de business groups Specialised Nutrition en Ingredients door aanhoudende moeilijke marktomstandigheden in Azië.
Foto: FrieslandCampina