Doelen preventieakkoord bij lange na niet gehaald

DEN HAAG – Van de 39 doelen uit het preventieakkoord zijn er maar 13 gehaald. Voor supermarkten betekent dit een dreigende verscherping van regelgeving op suiker, alcohol en vet tijdens de kabinetsformatie.
Delen:
Lidl communiceert in zijn nieuwste winkel in Almere actief dat het geen sigaretten meer verkoopt Foto: Distrifood

Dat blijkt uit de evaluatie door het RIVM. ‘Een deel van de partijen geeft aan dat de uitbraak van het coronavirus eraan bijgedragen heeft dat doelen niet behaald zijn. Het is nog te vroeg om aan te geven wat dit betekent voor het behalen van de afgesproken ambities voor 2040.’

Dit waren de verkiezingsbeloften rondom voedsel en supermarkt

Distrifood maakte een inventarisatie van de verkiezingsprogramma's. Het gaat van het instellen van een voedselscheidsrechter tot suikertaks.
Lees verder>>>

Slechts dertien doelen gehaald

Voor 2020 waren 39 doelen gesteld. Daarvan zijn er dertien gehaald, en twee net niet, schrijft het RIVM. Bijna de helft (18) van de doelen is nog niet gehaald. Zo zijn bijvoorbeeld hogere accijnzen op tabak al wel ingevoerd, maar zijn kinderboerderijen en speeltuinen nog niet geheel rookvrij. Ook is het doel voor minder calorieën in A-merk frisdranken gehaald, maar sommige doelen voor minder calorieën in andere voedingsmiddelen nog niet. Van zes doelen voor 2020 is er nog te weinig informatie om te bepalen of ze zijn gehaald.

Advies: minimumprijs goedkope alcohol

Om de ambities in 2040 te halen is sowieso méér nodig dan de afspraken die er nu zijn, zegt hoofdonderzoeker Van Giessen in Trouw. ‘Zeker als het gaat om de aanpak van overgewicht en alcoholconsumptie.’ Ze noemt de in andere landen effectieve suikertaks en het instellen van een minimumprijs voor goedkope alcohol, wat door experts in recent RIVM-onderzoek wordt geadviseerd.

Analyse: Waarom de overheid wel met gezondheidwetgeving moet komen

DOETINCHEM - Na alcohol en tabak worden suiker en vet de volgende onderwerpen van strengere wetgeving. Niet uit idealisme maar om puur financiële redenen vanuit de overheid die lasten draagt.
Lees verder>>>

In 2023 nieuwe evaluatie

Met de afspraken in het Nationaal Preventieakkoord willen alle deelnemende partijen de leefstijl van Nederlanders helpen verbeteren. Het RIVM monitort jaarlijks de voortgang van deze afspraken. In 2023 rekent het RIVM opnieuw door wat de effecten van het akkoord zijn op het aantal rokers, problematische alcoholgebruikers en mensen met overgewicht in 2040. In het voorjaar maakte het RIVM samen met experts een inventarisatie van mogelijke aanvullende maatregelen om de ambities te halen.