Rabobank: Opmars plantaardig geen bedreiging vleessector

UTRECHT - De Europese markt voor vleesvervangers blijft zeker tot 2035 fors doorgroeien. Maar het segment blijft desondanks een niche. De vlees- en zuivelsector hebben daarom niets te vrezen. Meer innovatie en overheidsingrijpen is nodig om een echte doorbraak te realiseren.
Foto: Hans Prinsen