Hoge Raad vernietigt uitspraak tegen AH-franchisers

DEN HAAG - De Albert Heijn-franchisers hebben de cassatieprocedure bij de Hoge Raad in de langlopende juridische procedure tegen Albert Heijn gewonnen. De zaak moet nu opnieuw worden behandeld.
Delen:
Foto: Shutterstock

Daarmee wordt er weer een nieuw hoofdstuk toegevoegd aan een al jaren slepende zaak, waarin het begrip onverdeelde marge een hoofdrol speelt. Het is het eerste juridische succes voor de franchisers, die zowel de oorspronkelijke rechtszaak die in 2016 is aangespannen, als het hoger beroep bij het Gerechtshof in 2019 verloren.

Voorman AH-franchisers: Blij met uitspraak >>>


AH: Jammer dat we zaak niet kunnen afsluiten >>>

Bezwaren van de franchisenemers zijn ’terecht’

‘De bezwaren van ruim 240 franchisenemers die zij in de cassatieprocedure bij de Hoge Raad tegen de uitspraak van het gerechtshof Amsterdam naar voren hebben gebracht, zijn terecht’, zo schrijft de Hoge Raad nu echter. ‘De Hoge Raad vindt een deel van de bezwaren van de franchisenemers terecht en oordeelt dat het gerechtshof Amsterdam bij de bepaling van de bedoeling van de partijen bij de franchiseovereenkomst een onjuiste maatstaf heeft toegepast.’

Rol franchisers in AH-clash nog lang niet uitgespeeld

Na zowel een verloren rechtszaak als een mislukt hoger beroep gloort er nu toch succes voor de Albert Heijn-franchisers in de ellenlange juridische strijd tegen het hoofdkantoor.
Lees het artikel >>>

Uitleg van Gerechtshof over kernbegrippen

De Hoge Raad vind verder de bezwaren van de franchisers terecht over de uitleg van de begrippen ‘belastprijs’, ‘onverdeelde marge’ en ‘Action Discount Resultaat’ zoals het Gerechtshof die uitlegde. ‘Kern van die bezwaren is dat het gerechtshof bij de uitleg van de franchiseovereenkomst en de hiervoor genoemde begrippen, een doorslaggevende rol heeft toegekend aan de wijze waarop de accountants van Albert Heijn en de vereniging van franchisenemers de franchiseovereenkomst hebben toegepast bij de controle van de afrekening tussen partijen. De franchisenemers betogen bovendien terecht dat het hof hen in staat had moeten stellen om hun stellingen te bewijzen door het horen van getuigen.’

Uitspraak komt niet helemaal als een verrassing

De uitspraak van de Hoge Raad komt niet helemaal als een verrassing. In december 2020 bleek al dat de procureur-generaal in een advies aan de Hoge Raad aangaf het op een aantal punten niet eens te zijn met het oordeel van het Gerechtshof in Amsterdam. De spanning liep de afgelopen maanden echter op omdat de Hoge Raad de uitspraak, die oorspronkelijk voor 19 maart op het programma stond, tot twee keer toe verschoof.

Kroniek van een conflict

De Hoge Raad vernietigde de uitspraak in het langlopende conflict tussen AH-franchisers en Albert Heijn. Waar gaat dat precies om en wat ging eraan vooraf? Distrifood zet het op een rijtje.
Lees verder >>>

Terugverwijzing betekent niet automatisch dat franchisers gelijk krijgen

Eerder benadrukte de niet bij de zaak betrokken advocaat Arnold Vedder van BVD Advocaten in Kampen tegenover Distrifood dat terugverwijzing naar een ander Hof niet automatisch betekent dat het definitieve oordeel gunstig zal zijn voor de franchisers. ‘Mocht de Hoge Raad het arrest inderdaad casseren, en meestal wordt de adviseur van de Raad gevolgd, dan is de vraag wat het andere Hof gaat doen. Dat het Hof in Amsterdam een aantal dingen niet goed heeft gedaan, wil niet zeggen dat als die dingen wel goed worden gedaan, dit tot een ander oordeel leidt. Al verwacht ik wel dat niet weer vrijwel alles zal worden afgewezen.’