Geen verbod op zuivelbenamingen voor plantaardig

BRUSSEL - Het Europees Parlement gaat geen strenge aanvullende restricties invoeren op verpakkingen van plantaardige zuivel.
Bron: ProVeg Nederland