Meer koken en bewuster boodschappen

Zaten we voor corona niet in een sneltrein? Alles moest sneller en efficiënter, ook in onze wereld, de supermarkt. Nu corona al een tijdje voortduurt, durft AH-ondernemer Masha Vos een eerste balans op te maken.