11 conclusies uit de Benchmark van Marshoek

UTRECHT - Zelfstandige supermarktondernemers lijken cijfermatig een geweldig 2019 achter de rug te hebben. De jaarlijkse Benchmark Supermarkten van Marshoek plaatst hier echter de nodige kanttekeningen bij. De btw-verhoging, hoge inflatie, gestegen personeelskosten, hogere energielasten en lagere marges op winstgevende delen van het assortiment leiden ertoe dat meer omzet onder de streep niet leidt tot een evenredige toename van de winst.