Emté laat laatste medewerkers in de kou staan

Emté-medewerkers voelen zich aan hun lot overgelaten in de laatste levensfase van de formule. Hoewel de gang van zaken deels verklaarbaar is door de krimpende organisatie, is hun onvrede terecht. De werkwijze van Emté verdient geen schoonheidsprijs.