Is liegen over ziekte een reden voor ontslag?

Is liegen over ziekte een reden voor ontslag?

Twijfels bij een ziekmelding? Wanneer is ontslag mogelijk? Dico Bogerd van BVD advocaten vertelt wat u dan kunt doen.

Is een medewerker echt ziek? Dat deze vraag soms terecht kan zijn, blijkt uit een recente zaak waarover de kantonrechter Haarlem zich moest buigen. De werknemer had zich ziek gemeld omdat hij onder andere zijn rechterpols niet zou kunnen gebruiken. Daardoor kon hij niet autorijden, kon hij niet tillen en kon hij zijn pols niet gebruiken. Althans zo stelde de werknemer.
De werkgever vertrouwde het niet helemaal, zeker niet nadat collega’s hun twijfels uiten vanwege hetgeen zij via social media van de werknemer zagen. Maar hoe kom je er vervolgens achter of een medewerker echt liegt over zijn ziekte? Wanneer is ontslag mogelijk? Deze werkgever schakelde een onderzoeksbureau in, om te onderzoeken of de werknemer liegt over de beperkingen die hij heeft.

Bevindingen van onderzoeksbureau

Het onderzoeksbureau constateert vervolgens diverse zaken die in strijd zijn met de ziekmelding. Zo blijkt dat de werknemer meermalen een auto bestuurt met een reguliere versnellingsbak en met de rechterhand de versnellingspook bedient. Hij had tegen werkgever aangegeven dat niet te kunnen. Ook blijkt dat hij in het dagelijks leven geen brace draagt, terwijl hij naar werkgever voorwendde alsof dit wel het geval diende te zijn.

Daarnaast werd geconstateerd dat hij meermalen met zijn rechterhand de voordeur van zijn woning heeft geopend door het omdraaien van een sleutel in het slot en met zijn rechterhand andersoortige handelingen heeft verricht, zoals het tanken van brandstof. Tenslotte blijkt dat hij boodschappen deed en deze gewoon optilde; iets waar hij ook zijn rechterarm/hand bij moest gebruiken.

Ontslag bij ziekmelding gerechtvaardigd?

Op het moment dat de werkgever dit constateert, wordt de werknemer op staande voet ontslagen. De werknemer vecht dit aan bij de kantonrechter maar krijgt geen gelijk. De kantonrechter laat het ontslag op staande voet in stand, omdat het meerdere malen liegen over zijn inzetbaarheid tegenover werkgever een dringende reden vormt voor ontslag. De kantonrechter oordeelt ook dat werknemer geen recht heeft op een transitievergoeding nu zijn gedrag ernstig verwijtbaar is.

Kortom: als u twijfels heeft bij de juistheid van een ziekmelding, leg u daar niet bij neer. Als u bewijs heeft dat de medewerker liegt over zijn ziekte dan kunt u daarmee actie ondernemen en eventueel tot ontslag overgaan.

In strijd met privacy?

Wij krijgen met enige regelmaat de vraag of het niet in strijd is met de privacy om een onderzoeksbureau in te schakelen.

Voor particuliere onderzoeksbureaus gelden specifieke regels, waaronder een privacygedragscode. Daarin staat duidelijk aangegeven wanneer het toegestaan is om bepaald onderzoek te doen. Dat varieert van het ondervragen van personen, het volgen van personen, al dan niet met GPS-apparatuur, het (heimelijk) observeren door middel van camera’s, afluisteren van gesprekken, aftappen/opnemen van telefoongesprekken, het doen van een proefaankoop of voordoen als pseudoklant, etc. Als aan de regels wordt voldaan die in de gedragscode zijn opgenomen, is het niet in strijd met de privacy.

Dico BogerdOverigens is het in het arbeidsrecht zo dat bewijs niet snel buiten beschouwing wordt gelaten, zelfs niet als het in strijd met de privacy is verkregen. Dus ook al zou het bewijs niet helemaal juist zijn verkregen dan nog zou u het als bewijs voor ontslag kunnen gebruiken.

Deze tekst is aangeleverd door: Dico Bogerd van BVD advocaten

Meer blogs over vergelijkbare onderwerpen:

.