artikel

Industributie: Müller, winnaar Merk – vers

Events 12

Müller Nederland, leverancier van Almhof, levert in de relatie met de retail de beste prestaties van alle versleveranciers in merken, door een sterk accountmanagement en een uitmuntende supply chain. Ondanks de groepswinst zijn er nog mogelijkheden om het volgend jaar nóg beter te doen.

Een mooie overwinning op de collega-versleveranciers. Was de winst verwacht, gezien de inspanningen in het afgelopen jaar?

Senior trade marketeer Bas Knook en managing director André Wekema: ‘Het is onze allereerste Industributie Trofee, dus logischerwijs niet verwacht, maar uiteraard wel erg welkom. Ons team ontving de nominatie al als erg positief. Er was volop gezonde spanning en hoop dat we in dit concurrentieveld een keertje aan het langste eind zouden trekken.’

Uw accountmanagement wordt iets lager gewaardeerd dan vorig jaar, maar dat geldt voor veel collega’s is de groep. Wat is uw aanpak in accountmanagement?

‘Het speelveld is de afgelopen jaren sterk veranderd. Meer en meer worden keuzes gemaakt op basis van data en insights. Doordat de categorie wordt overspoeld door introducties, krijgt een product steeds minder tijd om zich te bewijzen. Daarnaast zie je ook aan retailkant veel wisselingen. Wisselingen die zorgen voor een nieuwe frisse kijk op de categorie en de benadering daarvan. Het is daarom van belang de juiste mensen aan tafel te hebben. Mensen die de klant goed kennen, de behoeften begrijpen en de klant ontzorgen. Hierbij leggen wij veel verantwoordelijkheden en bevoegdheden bij de accountmanagers’, zegt Roy Wolf, sales manager.

‘Daarnaast streven wij naar continuïteit door werknemers voor langere tijd aan ons te binden. Dit stelt ons in staat om samen met onze partners een vertrouwensrelatie op te bouwen met gedegen knowhow en beslissingsbevoegdheid als solide basis.’

Trade marketing is uw achilleshiel, lijkt het. Het leek iets beter te gaan in de voorbije jaren, maar nu valt de waardering van de retail weer een stuk lager uit. Hoe komt dat?

Bas Knook, senior trade marketeer: ‘Het is goed te zien dat er ruimte is voor verbetering. De komende maanden gaan we hierover graag met de retail in gesprek. Data wordt steeds belangrijker, waarbij de objectieve rol van trade marketing een belangrijke pijler is in onze samenwerking. Meten is weten, en een juiste gezamenlijke aanpak en doorvertaling hiervan is een belangrijk anker in onze werkwijze. Met alle initiatieven die we in de pijplijn hebben voor 2019 en daarna, zijn we ervan overtuigd dat we de retailer ook hier volop toegevoegde waarde kunnen bieden.’

De grote klap maakt u met supply chain management. Een flinke verbetering ten opzichte van vorig jaar, en gelijk het beste resultaat van de groep. Wat heeft u kunnen toevoegen?

‘In juni 2016 is Müller Nederland een partnership aangegaan met een nieuwe logistiek dienstverlener voor de opslag en fijnmazige distributie in Nederland, om door nauwere samenwerking in de keten een vergaande optimalisatie te realiseren. Een goede leveringsgraad is van essentieel belang. Verder hebben we binnen supply chain fors geïntensiveerd in de samenwerking’, geeft Hans Savenije, supply chain manager aan. ‘Daarnaast hebben we huidige processen en diverse initiatieven samen met de retailers scherp tegen het licht gehouden. Dit draagt zeker bij aan de huidige score en het succes binnen supply chain management.’

Hoe ziet u de samenwerking met de retail in het komende jaar?

Wekema: ‘We gaan verder op de ingeslagen weg. Nog beter, nog professioneler en een nog beter aanbod aansluitend bij de consumentenbehoeftes van vandaag. Met nieuwe, voor de consument relevante introducties, het aanscherpen en door ontwikkelen van ons basisassortiment en het verder inspelen op trends met en een continue mediaondersteuning. We zien daar nog heel veel kansen.’ 

Reageer op dit artikel