nieuws

2019: 52% NVWA-tijd voor voedselveiligheid

Branche & Bedrijf 1179

2019: 52% NVWA-tijd voor voedselveiligheid
Foto: Shutterstock

UTRECHT – De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gaat in 2019 meer dan de helft van zijn beschikbare uren besteden aan de controle op voedselveiligheid.

Dat blijkt uit het jaarplan van de NVWA. 52 procent van de uren is voor voedselveiligheid gereserveerd. Plantgezondheid en Natuur & Milieu krijgen beide 10 procent van de beschikbare uren. Tabaksontmoediging krijgt met 2 procent de minste aandacht. De urenverdeling is volgens een woordvoerder nagenoeg gelijk aan die van 2018. Wel zegt de autoriteit meer te gaan letten op online en internethandel. Voor dit digitale toezicht gaat de NVWA mensen bijscholen. Ter compensatie wordt geschrapt in het aantal inspecties bij horecabedrijven.

NVWA focust op vleesketen

Van de uren voor toezicht op voedselveiligheid, is een derde bedoeld voor de vleesketen. Dit NVWA-domein probeert te voorkomen dat vlees dat ongekeurd of ongeschikt is voor menselijke consumptie in de handel komt.

Risico’s beheersen

Het jaarplan van de NVWA is gebaseerd op Europese controleverplichtingen, beleidsprioriteiten van de betrokken ministeries en op de kennis en inzichten uit eigen risicoanalyses. De autoriteit heeft als doel om mogelijke risico’s voor mensen, dieren en de natuur zo veel als mogelijk te beheersen door onder meer naleving van wet- en regelgeving te controleren. Op het gebied van voedselveiligheid benadrukt de NVWA dat burgers en bedrijven risico’s moeten blijven melden.

Reageer op dit artikel