16 januari 2024AFAS Theater, Leusden

Selectiecriteria

Selectiecriteria leveranciers

Voor het onderzoek wordt een beperkt aantal leveranciers geselecteerd.

Categorie 1 t/m 7: categorie-indeling gemaakt door IRI mede op basis van CBL Assortimentsindeling
Categorie 8: Rising Stars
Categorie 9: Private label - vers
Categorie 10: Private label - kruidenierswaren

Deze selectiemethode resulteerde in het onderzoek van 2020 in 90 nominaties voor merkartikelfabrikanten en 30 nominaties voor privatelabelleveranciers. Een aantal leveranciers behoort in verschillende categorieën tot de grootste fabrikanten. Zij zijn dan ook meerdere keren in het onderzoek meegenomen. Voorbeelden zijn Unilever Foods en PepsiCo.

Er zijn voor de Industrie twee verschillende overallprijzen, te weten:

 1. De Merkartikel Industributie Trofee
 2. De Private Label Industributie Trofee

Leveranciers in categorieën die worden gedomineerd door merken (categorie 1 t/m 8) strijden samen om de Merkartikel Industributie Trofee. De privatelabelleveranciers (categorie 9 en 10) strijden om de Private Label Industributie Trofee. De reden voor deze splitsing is dat privatelabelleveranciers een andere relatie hebben met retailorganisaties dan merkartikelfabrikanten. De privatelabelleveranciers worden dan ook aan de hand van een aantal andere criteria beoordeeld.

Toelichting

IRI heeft op basis van scannerdata in de categorieën 1 t/m 7 de qua (categorie)omzet grootste leveranciers geselecteerd. Aan deze nominaties zijn de volgende additionele voorwaarden gesteld:

 1. Minimaal vijf nominaties per categorie;
 2. Buiten de top-5 per categorie een minimale omzet per genomineerde van € 22,5 miljoen;
 3. Openstaande plaatsen worden opgevuld met de grootste fabrikanten uit de overall-ranking (wildcard).

Deze fabrikanten worden geplaatst in de categorie waarin zij de meeste omzet behalen.

De Rising Stars (categorie 8), geselecteerd op basis van scannerdata, zijn de 10 hardst groeiende(in omzet) merkartikelfabrikanten met een minimale omzet van € 10 miljoen. Ze zijn bij ten minste 4 formules en 2 inkoopkantoren ‘gelist’. Een Rising star heeft een verkoopkantoor in Nederland en is nog niet opgenomen in een andere categorie.

De omzetaandelen van de leveranciers in de categorieën 1 t/m 8 zijn berekend op basis van de omzetgegevens van alle Nederlandse supermarkten, inclusief Aldi en Lidl (exclusief verkopen slijterijen en drogisterijen). Alleen de omzetten die fabrikanten behalen met merken worden geteld (dus excl. omzetten op private labels en/of merkloze producten).

De selectie van de leveranciers in de categorie Private label –vers (8) en Private label –kruidenierswaren (9) is op basis van uitgebreid deskresearch en in nauwe samenspraak met vertegenwoordigers van verschillende retailorganisaties tot stand gekomen. Daarbij is ernaar gestreefd om de qua omzet in Nederland grootste privatelabelleveranciers te selecteren die aan verschillende retailorganisaties leveren (en dus ook door meerdere retailorganisaties kunnen worden beoordeeld).

Selectiecriteria handel

Bij de handel zijn alle vijf inkooporganisaties in Nederland meegenomen in de beoordeling. In alfabetische volgorde zijn dit:

 • Albert Heijn
 • Aldi
 • Jumbo
 • Lidl
 • Superunie

Daarnaast zijn de op basis van omzet grootste formules ter beoordeling meegenomen. Evenals in de vorige edities van het Industributie-rapport wordt in deze rapportage een indeling gemaakt in de beoordelingen van service-en value-for-money-formules, in dit onderzoek verder genoemd als serviceformules en de beoordelingen van ‘soft’ en ‘hard’ discountformules, in dit onderzoek verder genoemd als discountformules.

De reden is dat discountformules zich vanuit hun bedrijfsmodel minder nadrukkelijk of niet richten op het aspect ‘category management’. Dit heeft automatisch tot gevolg dat een discountformule in de praktijk een geringe kans heeft om het Industributie-onderzoek te winnen als de zes standaardcriteria worden gehanteerd. Vandaar dat de discountformules op (deels) andere criteria worden beoordeeld dan de overige supermarkten. Gezien de ontwikkelingen op het gebied van online boodschappen doen, worden sinds de 2019 van het Industributie-onderzoek ook de online foodretailers beoordeeld door de industrie. Hiervoor zijn retailers geselecteerd die online een breed boodschappenpakket aanbieden.

Dit alles resulteert voor de handel in drie prijzen:

 1. Serviceformule Industributie Trofee
 2. Beste Discountformule
 3. Beste Online Foodretailer