11 februari 2025AFAS Theater, Leusden

Het Industributieonderzoek

In het kort

Het doel van het onderzoek, dat op initiatief van Distrifood wordt uitgevoerd, is om de kwaliteit van de onderlinge samenwerking tussen handel en industrie in kaart te brengen. In de resultaten die in het Industributierapport worden gepresenteerd geven de partijen niet alleen inzicht in hun eigen prestaties maar ook in die van hun concurrenten. Zowel handel als industrie krijgen een 'spiegel' aangereikt waarmee zij kunnen achterhalen hoe belangrijke handelspartners in het algemeen oordelen over de kwaliteit van de onderlinge relatie.

Uiteindelijk tracht het onderzoek aanleiding te geven tot verdere verbeteringen in de relatie en onderlinge samenwerking tussen handel en industrie. Jaarlijks beoordelen de fabrikanten de inkoop- en categoryteams van supermarkten. Omgekeerd beoordelen de retailers de fabrikanten.

Voor deelname aan het Industributieonderzoek vragen wij geen fee. Het onderzoek wordt bekostigd door de entreeprijzen van Industributie..

De Industributie-trofeeën

De retailorganisaties en leveranciers die gemiddeld het best worden beoordeeld per categorie en overall, ontvangen de felbegeerde Industributie-trofeeën. Deze trofeeën worden tijdens Industributie uitgereikt.

Uit het onderzoek volgen de volgende overall-winnaars:

  • Merkartikelfabrikant
  • Private labelleverancier
  • Supermarktformule
  • Discountformule
  • Beste online foodretailer* sinds 2019

Naast de overall winnaars worden tevens winnaars per categorie (industrie) en winnaars per functiegebied (handel) onderscheiden.

In samenwerking met EFMI en IRI

Het EFMI is tevens voor het 21e achtereenvolgende jaar verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderzoek. De selectie van de te beoordelen merkartikelfabrikanten ligt traditiegetrouw in handen van IRI. De selectie van privatelabelleveranciers komt - in nauwe samenspraak met vertegenwoordigers van de retailorganisaties- voor rekening van EFMI Business School.

Lees meer over:

Foto: Nathan Reinds // www.nathanreinds.nl