16 januari 2024AFAS Theater, Leusden

Onderzoeksmethode

Om de kwaliteit van de onderlinge samenwerking tussen handel en industrie in kaart te brengen is er een kwantitatief onderzoek uitgevoerd. Het onderzoek is gebaseerd op het meten van variabelen waar met deze data vervolgens een statistische analyse is gedaan om tot conclusies te komen. Met behulp van enquêtes kwam Industributie 2021 tot een cijfermatig inzicht, waar de trofee uitreikingen op worden gebaseerd.

Handel en industrie beoordelen elkaar aan de hand van verschillende criteria waarmee de prestaties op een aantal relevante functiegebieden in kaart worden gebracht.

Beoordelingscriteria industrie

De retailers beoordelen hun leveranciers aan de hand van de volgende criteria:

Met behulp van de zes criteria is het voor leveranciers mogelijk om inzicht te krijgen in hun performance op verschillende functiegebieden die relevant zijn voor retailers. De Merkartikel Industributie Trofee 2021 gaat naar de merkartikelfabrikant die op basis van de zes criteria het hoogst wordt beoordeeld. De privatelabelleverancier die op basis van de zes criteria de hoogste beoordeling van de retailorganisaties ontvangt, wordt beloond met de Private Label Industributie Trofee 2020.

Beoordelingscriteria handel

De verschillende inkooporganisaties en formules krijgen via deze criteria inzicht in de wijze waarop de industrie hen beoordeelt op verschillende functiegebieden.

​De Serviceformule Industributie Trofee 2021 gaat naar de serviceformule die op basis van de negen criteria het hoogst wordt beoordeeld. De discountformule die op basis van drie criteria de hoogste overallscore noteert, wordt uitgeroepen tot Beste Discountformule 2021. De onlinefoodretailer die op basis van drie criteria de hoogte overallscore noteert, wordt uitgeroepen tot Beste Online Foodretailer 2021.
Bij de beoordeling van de handelspartners is gebruik gemaakt van een cijfersysteem van rapportcijfers op schaal van 1 t/m 10. Daarbij staat de 1 voor zeer slecht en de 10 voor uitmuntend.