artikel

Plus wint mvo-rapport voor vijfde keer op rij

Foodmagazine 5447

Plus wint mvo-rapport voor vijfde keer op rij

DONGEN – Plus wint voor het vijfde jaar op rij het MVO-rapport van GfK en Foodmagazine. Over het algemeen neemt de waardering van klanten over het beleid rond maatschappelijk verantwoord ondernemen echter af.

Vorig jaar was er sprake van een kentering in het jaarlijkse onderzoek van GfK naar de waardering voor supermarkten op het gebied van mvo-beleid. Het totaalcijfer van Nederlandse supermarkten daalde van 7,21 naar 7,11. Die trend zet in 2019 verder door. De supermarkten komen gezamenlijk nog maar tot het rapportcijfer 7,02 en vrijwel alle onderzochte ketens komen lager uit dan afgelopen jaar. Onderzoeksdirecteur Joop Holla van GfK ziet een duidelijke trend. ‘De daling is zeer breed. Alle gemeten aspecten en bijna alle supermarkten komen lager uit. Aldi en Poiesz zijn de uitzonderingen’, zegt hij.

Duncan Hoy heeft uit handen van Joop Holla van GfK het beeld en de oorkonde in ontvangst genomen die horen bij de titel Meest Maatschappelijk Verantwoorde Supermarkt 2019.

Emté uit de lijst, Spar komt terug

Poiesz klimt hierdoor in het mvo-rapport naar de tweede plaats op de ranglijst, voor Aldi is de hogere score nog onvoldoende voor een plaats bij de beste 10 formules op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. GfK onderzocht het mvo-imago van 16 ketens door klanten te vragen hun supermarkt op 9 aspecten te beoordelen. Met behulp van wegingsfactoren komt hier een totaalcijfer uit. Ten opzichte van het onderzoek van vorig jaar is Emté verdwenen en keert Spar terug omdat de keten weer voldoende waarderingen ontvangt. Het onderzoek is dit jaar uitgevoerd over een periode van twee weken, waardoor er ongeveer twee keer zo veel waarnemingen zijn dan andere jaren.

Consumenten worden kritischer, verwachten meer

De trend dat consumenten kritischer worden is bij alle formules in het onderzoek te zien.

Foodmagazine publiceert de top-10 van de ranglijst van het mvo-rapport en het overzicht van de 10 hoogst gewaardeerde formules per aspect. De trend dat consumenten kritischer worden is bij bijna alle formules in het onderzoek te zien. Holla: ‘Er komt steeds meer aandacht voor duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Consumenten worden kritischer en verwachten meer van hun supermarkt. Dat zie je vooral terug bij onderzochte aspecten als milieuvriendelijke maatregelen, beperking van voedselverspilling en betrokken bij dierenwelzijn. Alleen verhalen vertellen is niet meer voldoende, klanten moeten echt zien dat je ermee bezig bent.’

 

‘Alleen verhalen vertellen is niet meer voldoende, klanten moeten echt zien dat je ermee bezig bent’

Joop Holla van GfK

Plus onwrikbaar op de eerste plaats

Plus blijft, ondanks een iets lagere waardering, onwrikbaar op nummer 1 in het rapport. Het is het vijfde jaar op rij dat Plus zich Meest Maatschappelijk Verantwoorde Supermarkt mag noemen. Emté en Jan Linders deelden vorig jaar de tweede plaats. Emté is niet meer opgenomen, terwijl Jan Linders een stuk lager wordt gewaardeerd door zijn klanten en naar de derde plek zakt. Poiesz klimt met het rapportcijfer 7,37 van de vijfde naar de tweede plaats. Ten opzichte van vorig jaar zijn Coop en Vomar uit de top-10 verdwenen. Zij maken plaats voor Dekamarkt en Jumbo.

Kijk hier naar de video waarbij Plus tijdens de formuledag de prijs in ontvangst neemt:

Spar is de nummer één in buurtactiviteiten

Spar komt vanuit het niets direct terecht op de zevende plaats van de ranglijst met het rapportcijfer 7,12. De formule is de nummer 1 op twee van de negen aspecten in het onderzoek van GfK. Met 8,13 voor betrokken bij buurtactiviteiten krijgt Spar zelfs het hoogste rapportcijfer in het rapport. Poiesz is de nummer 1 op vier aspecten, terwijl Plus de hoogste waardering krijgt in de drie andere onderzoeksterreinen. De winnaar van het rapport staat op alle gemeten aspecten in de top-3.

Belangrijkste stijgers in de top tien zijn AH, Boni en Hoogvliet.

AH, Boni en Hoogvliet belangrijkste stijgers

Belangrijkste stijgers in de top-10 zijn Albert Heijn, Boni en Hoogvliet, die ieder twee plaatsen winnen. Dit gebeurt ondanks een lager rapportcijfer, maar de afname van de waardering is lager dan bij andere formules. Als louter naar het rapportcijfer wordt gekeken binnen de top-10, dan gaan Jan Linders en Deen er het hardst op achteruit, met een min van 0,28.

Milieuvriendelijke maatregelen dalen het hardst

Bij de waardering per aspect is de grootste achteruitgang te vinden bij milieuvriendelijke maatregelen, een achteruitgang van 0,16. Ook op de aspecten personeel heeft plezier in het werk en beperking voedselverspilling, is de afname van de collectieve waardering van supermarkten significant (−0,11). Betrokkenheid bij dierenwelzijn is met het cijfer 6,66 het aspect met het laagste rapportcijfer. Met 7,85 is op het gemak voelen in winkel het hoogst gewaardeerd. Ook dit cijfer ligt echter lager dan vorig jaar.

De scores per aspect

Zo scoren supermarkten op het geibied van beperkting voedselverspilling, eerlijke handel en betrokkenheid bij dierenwelzijn

Grafiek: Foodmagazine

Zo scoren supermarkten op het gebied van milieuvriendelijke maatregelen, betrokkenheid bij buurtactiviteiten en plezier in werk voor personeel

Grafiek: Foodmagazine

Zo scoren supermarkten op het gebied van op gemak voelen in winkel, informatie over gezonde voeding en assortiment eko/biologische producten

Grafiek: Foodmagazine

Waardering per keten

Plus blijft de nummer 1 in het onderzoek, al valt de waardering door de eigen klanten 0,06 punt lager uit dan vorig jaar. Vooral op het aspect eerlijke handel doet Plus een behoorlijke jas uit (−0,25), net als milieuvriendelijke maatregelen (−0,16) en beperking voedselverspilling (−0,15). Daar staat onder meer een stijging in informatie over gezonde voeding (+0,11) tegenover. Daarmee daalt Plus minder hard dan het gemiddelde en de vijfde eerste plaats op rij is dan ook meer dan verdiend.

Met een stijging van het rapportcijfer van 7,35 naar 7,37 is Poiesz een witte raaf in het mvo-rapport. Dat betekent niet dat alles positief is. Zo hobbelt het rapportcijfer voor milieuvriendelijke maatregelen 0,27 achteruit en krijgt Poiesz voor  betrokken met dierenwelzijn 0,24 minder. Voor eerlijke handel (+0,26), op het gemak voelen in de winkel en informatie over gezonde voeding (beide +0,18) krijgt de noordelijke formule juist een flink hoger cijfer, waardoor het gemiddelde toch iets stijgt.

Jan Linders ziet het rapportcijfer met liefst 0,28 afnemen. Klanten van de formule zijn vooral kritischer over informatie over gezonde voeding (−0,50) en eerlijke handel (−0,69), maar Jan Linders noteert op alle door GfK gemeten aspecten een lager cijfer. Ook betrokkenheid bij dierenwelzijn (−0,28) en milieuvriendelijke maatregelen (−0,30) springen er nog negatief uit.

De daling van het rapportcijfer van 7,25 naar 7,14 levert Boni een mooie stijging op de ranglijst op van de zesde naar de vierde plaats. Het aspect betrokken met dierenwelzijn springt er negatief uit (−0,44), terwijl beperking voedselverspilling juist hoger uitkomt (+0,18). Eerlijke handel en milieuvriendelijke maatregelen zitten ook in de min (beide −0,22).

Deen blijft als enige keten in de top-10 van het mvo-rapport op dezelfde plek als vorig jaar, al moet de vierde plaats nu worden gedeeld met Boni. De regionale keten krijgt wel een fors lager rapportcijfer dan vorig jaar (−0,28), waarbij de aspecten beperking voedselverspilling (−0,48), milieuvriendelijke maatregelen (−0,47) en betrokken bij dierenwelzijn (−0,46) er het negatiefst uitkomen. Alleen in betrokken bij buurtactiviteiten is sprake van een redelijke plus (+0,10).

De daling van het rapportcijfer voor Albert Heijn blijft beperkt tot 0,05. De 7,13 is goed voor de zesde plaats op de ranglijst. De marktleider heeft zijn belangrijkste plus in betrokken bij buurtactiviteiten (+0,14) en de grootste min in milieuvriendelijke maatregelen (−0,18). De keten is nogal eens het mikpunt van actiegroepen op het gebied van dierenrechten, maar de min in betrokken bij dierenwelzijn is met 0,08 onder het gemiddelde.

Met de zevende plaats op de ranglijst maakt Spar een mooie comeback in het mvo-rapport. Omdat er geen cijfers beschikbaar zijn over vorig jaar, kan er niet vergeleken worden. Op de aspecten betrokken bij buurtactiviteiten en personeel heeft plezier in het werk krijgt Spar het hoogste rapportcijfer van alle ketens.

Hoogvliet daalt met 0,08 naar 7,07, maar stijgt op de ranglijst twee plekken naar de achtste plaats. De keten krijgt een flink lagere waardering voor op het gemak voelen in de winkel (−0,33) en milieuvriendelijke maatregelen (−0,20). In betrokken zijn bij dierenwelzijn krijgt de formule echter een plus van 0,18.

Met het rapportcijfer 7,01 komt Jumbo 0,13 lager uit dan vorig jaar, maar keert toch terug in de top-10. Op alle aspecten zit de formule uit Veghel in de min, behalve in betrokken bij dierenwelzijn (+0,03). De scherpste achteruitgang is te zien bij betrokken bij buurtactiviteiten (−0,24).

Dekamarkt daalt in waardering van 7,11 naar 7,00, onder het branchegemiddelde. De keten staat er wel weer mee in de top-10. Opvallend zijn de flink lagere waarderingen voor beperking voedselverspilling (−0,37), personeel heeft plezier in het werk (−0,29) en op het gemak voelen in de winkel (−0,22). Voor betrokken bij buurtactiviteiten is er juist een plus van 0,25. 

 

Het complete GfK MVO Rapport is te bestellen bij: GfK, Adriënne Koreman. adrienne.koreman@gfk.com. (088) 435 14 03.

Foto: Foodmagazine

Reageer op dit artikel