blog

AH.nl van de troon gestoten

Opinie Voor abonnees 2137

AH.nl van de troon gestoten
AH.nl bezorgt in een straat in Arnhem

Roland Tabor ziet in onderstaande blog de groei in marktaandeel van Picnic als een serieuze bedreiging voor AH.nl. Bovendien stelt hij dat Jumbo moet kiezen en online wellicht agressiever moet aanpakken om de boot niet te missen.

Opinie Roland Tabor is een Retail Analytics-specialist In de vorige Foodmagazine gingen Nils van Dam (ex-Unilever) en Hans van Tellingen (Strabo) in discussie over de verwachte daling van het aantal supermarkten als gevolg van de groei in online …