Volop kansen voor kaasversafdeling

Zijerveld_logo_payoffZijerveld heeft de afgelopen jaren niet stilgezeten. Zo is in 2010 een nieuw automatiseringssysteem geïmplementeerd en in 2011 heeft er een herstructurering plaats gevonden ten aanzien van de organisatie en de supply chain om zo focus te creëren en ambities waar te maken.

Dit alles tegen de achtergrond dat met een kaasversafdeling retailers een goed onderscheid kunnen maken en groei realiseren. De filosofie van Zijerveld is dat de kaasversafdeling gebaseerd is op kwaliteit en de intrinsieke waarde (smaak) van producten. Met deze elementen kan onderscheidend vermogen gecreëerd worden ten opzichte van de wandkoeling. Met de kaasversafdeling kan goed ingespeeld worden op bepaalde foodtrends, zoals regioproducten, producten met een duidelijke herkomst, productsegmenten en de kaasplank voor thuis.

“Juist met een kaasversafdeling kan men onderscheid maken en groei realiseren”, aldus Ron Lekkerkerker, algemeen directeur en Jan van Popering, commercieel manager Retail Zijerveld.

Lees meer over de filosofie van Zijerveld m.b.t. de kaasversafdeling in de zuivel & kaasbijlage Foodmagazine mei van a.s. zaterdag.