Marketing awards naar unilever foods

Winst voor shopper, retailer en fabrikant
Unilever Foods heeft drie Marketing Awards in de wacht gesleept, waarvan twee vanwege de beste Trade Marketing prestaties. Merken zijn, naast shopperinzichten, belangrijk om categorieën te laten doorgroeien en Unilever bewijst dat. De derde Marketing Award is toegekend vanwege de introductie van het concept Unox Wereldsoep waarvan de margedifferentiatie door de jury geroemd wordt. 

Triple win
Unilever Foods werkt vanuit een categoriestrategie en kijkt daarbij naar merkactiviteiten die daar het beste bij passen. De focus ligt op een triple win situatie; shopper, retailer en fabrikant moeten er beter van worden. Waar accenten komen te liggen, verschilt per categorie. Zo kent de categorie Geelvetten een sterk routinematig aankooppatroon en dat tekent het grote belang van aanwezigheid en zichtbaarheid van producten. Daarnaast wordt er binnen deze categorie door Unilever gewerkt met een vijfjarenplan waarin vier duidelijke groeidrijvers bepaald zijn: recruitment, hart&gezondheid, keuken (vloeibaar) en retailerspecifieke activatie. Met behulp van deze vier pijlers wordt de groei geactiveerd. Onder andere door middel van innovaties, zoals dat is gebeurd met vloeibare Croma Milde Olijf (pijler gezondheid), Lätta (pijler recruitment) en Becel Gold (pijler hart & gezondheid).

open_gr200Frequentie verhogen
Binnen IJs is het de uitdaging om de lage aankoopfrequentie te verhogen. Groei realiseert Unilever dan ook door enerzijds meer gebruiksmomenten te creëren, anderzijds door ijs bereikbaar te houden voor mensen met een kleinere portemonnee. Een onderscheidende introductie als Hertog Mono Portions speelt daar bijvoorbeeld succesvol op in.

Volume en margegroei
De introductie van Soep in Zak is een echte groeimotor geweest voor de soepcategorie. In 7 jaar heeft Unilever met Unox het Soep in Zak segment gebouwd tot een categorie die inmiddels even groot is als blik. De introductie van de Wereldsoepen range waaronder de Chinese Tomaat heeft er verdere groei-impuls aangegeven; binnen een jaar is Chinese Tomaat in de top 3 van best roterende varianten terecht gekomen. Bijna 50% van het volume is er bovenop gekomen. Het hogere prijspeil heeft bovendien voor veel additionele retailmarge gezorgd. 

Lees meer in het juninummer van Foodmagazine