De klant centraal

Als grootste merk weet Campina al tien jaar op rij aan te sluiten bij wat de consument vraagt. Om aan te kunnen blijven sluiten bij de veranderende markt nu en in de toekomst, gaat FrieslandCampina zich strakker organiseren rond de klant. Met maar één doel: de zuivelcategorie in zijn geheel te laten doorgroeien.

Nieuwe organisatie
Wil Campina ook in de komende tien jaar het grootste merk binnen food blijven, dan is stilzitten funest. De FrieslandCampina organisatie wordt dan ook klaar gemaakt voor de komende jaren. Daarbij vormt duurzaamheid een begrip dat leidend zal zijn en wat de komende jaren verder uitgekristalliseerd zal worden in het beleid van FrieslandCampina als concern, duurzaamheid in al haar facetten. Managing director FrieslandCampina Dagvers, Eric Schut geeft aan dat in de eerste helft van 2012 er binnen de organisatie een aantal stappen woorden gezet die er voor moeten zorgen dat zij blijft aansluiten wat de markt van haar vraagt. Dat betekent dat FrieslandCampina zich rond de klant gaan organiseren. Er worden klantenteams geformeerd die samen met de klant werken aan maar één doel: de zuivelcategorie als geheel laten doorgroeien. Om dat te bereiken wordt de focus op een drietal thema’s gelegd: groei van de zuivelconsumptie, waarde toevoegen aan de categorie en verder verduurzamen van de keten, van koe tot schap.

Shopperactivatie
Het veranderende consumentengedrag onder invloed van de economische recessieheeft ook zijn weerslag op hoe met promoties wordt omgegaan. Het ongebreideld inladen van de boodschappenkar lijkt toch wel voorbij te zijn, alleen nog datgene wat nodig is, wordt gekocht. FrieslandCampina wil met een goed en sterk activatieprogramma de shopper de komende jaren ook op een andere, duurzame manier blijven verleiden om de keuze voor een sterk merk als Campina te blijven maken.

Lees verder in Foodmagazine van maart