Cono kaasmakers

Na als eerste met een weidegangpremie te gaan werken ter stimulering van meer koeien in de wei, is in 2007 CONO Kaasmakers als eerste zuivelbedrijf met het duurzaamheidsprogramma Caring Dairy gaan werken. Met als doel een verdere verduurzaming in de keten, waarbij mens, dier en milieu centraal staan. En dat consumenten ervan overtuigd kunnen zijn dat Beemster de meest duurzame kaas is van Nederland is.

Het programma kent drie pijlers: Blije koeien, Blije boeren, Blije aarde (Triple B). Voor elk van deze pijlers zijn initiatieven ontwikkeld die een verdere verduurzaming in gang zet, praktisch en met zichtbare resultaten. Ecologische, sociale en economische duurzaamheid gaan daarin hand in hand. 95% van de CONO-veehouders heeft zich eraan gecommitteerd.

Koeien in de wei

Blije boeren: Jaarlijks worden er 180 workshops georganiseerd waar een deelnemende boer er tenminste drie van volgt. Kennisoverdracht en leren van elkaar om hun bedrijf te verduurzamen staat hierin centraal. De workshops vinden plaats op een boerenbedrijf en worden door experts zoals onderzoekers van Wageningen Universiteit en dierenartsen. Verder is er het traject duurzame soja ingezet, samen met Soldaridad. Boerenbedrijfjes in India worden ondersteund om duurzaam soja te telen waarvoor zij een eerlijke prijs uitbetaald krijgen.

Koeien en boerBlije koeien: Er is een Koe-kompas ontwikkeld, een tool waarmee veehouders inzicht krijgen in het welzijn van de koe. Het meetinstrument is in samenwerking met dierenartsen ontwikkeld. Dierenartsen bezoeken ook minimaal 2 maal per jaar het boerenbedrijf van de deelnemende boeren.

 

Blije aarde: Boeren beschikken over een Kringloop-kompas. Daarmee wordt de milieu-impact van het boerenbedrijf zichtbaar gemaakt en kunnen er nog weer beter maatregelen genomen worden om de kringloop van bodemleven, dieren en gewassen te sluiten. Dat heeft als grote voordeel dat er minder kunstmest en krachtvoer, dezelfde hoeveelheid of meer output geproduceerd kan worden. Daarnaast rijden de RMO’s (Rijdende Melk Ontvangst) die de melk ophalen bij de boeren op een combinatie van diesel en gas en de eerste vrachtwagen die geheel op gas rijdt wordt binnenkort ingezet. Ook is er een stimuleringsprogramma opgezet om boeren die dat willen om te latten schakelen naar een biologische bedrijfsvoering. 

Lees ook de zuivelbijlage Foodmagazine mei