blog

Personeelsbeleid als stuurmiddel voor derving

Home 1936

De derving is een belangrijke beïnvloedbare factor in de exploitatie van een supermarkt. Marshoek heeft voor 276 supermarkten een analyse gemaakt van de verbanden tussen de hoogte van de derving en de inzet van personeel. Hierdoor kan worden afgeleid op welke wijze personeelsbeleid invloed heeft op de hoogte van de derving. Joeri van Rens, Retail Consultant vertelt hier meer.

Personeelsbeleid als stuurmiddel voor derving
Auteur: Joeri van Rens

Uit de Benchmark Foodretail blijkt dat er een positief verband bestaat tussen het aantal gewerkte uren door medewerkers in schaalcode A en de derving, dat wordt zichtbaar in de onderstaande figuur. Dit betekent dat, wanneer er relatief veel meer medewerkers in functiegroep A zitten, de derving in een supermarkt hoger ligt. Voor medewerkers met een contract van 32 uur of meer en met een KPU van meer dan € 22,50,- geldt dat deze een negatief verband laten zien met de derving.

Hoger salaris, lagere derving

De fulltime medewerkers met een wat hoger salaris zorgen dus voor een lagere derving. Winkels met meer gewerkte uren door medewerkers in deze categorieën slagen er in het algemeen beter in om een lage derving te realiseren.

Deze analyse laat zien dat relatief dure medewerkers en medewerkers met relatief grote contracten een positieve bijdrage leveren aan een lagere derving. Wanneer een winkel relatief werkt met veel medewerkers in schaalcode A, dan zien we juist dat dit leidt tot een relatief hoge derving. Op basis van deze analyse kan gesteld worden dat het belangrijk is om de juiste mensen de juiste taken te laten uitvoeren. Wanneer die verhouding goed ligt, dan heeft dit ook een positief effect op de derving in een winkel.

In het volledige benchmarkrapport worden naast een verdere uitwerking van deze analyse nog diverse andere onderwerpen behandeld welke een winkel of een groep winkels in staat stelt om de exploitatie te optimaliseren.

30 mei: Benchmark Foodretail 2016

De retailspecialisten van Marshoek gaan op dinsdag 30 mei in op de belangrijkste kengetallen in de supermarktbranche. Benchmark Foodretail 2016 is voor alle supermarktondernemers gratis toegankelijk. De sessie vindt plaats bij Marshoek in Houten van 15.30 – 18.30 uur en is inclusief een hapje en een drankje. Mis deze kans niet om meer inzicht te krijgen in alle actuele foodretaildata. Meld je hier gratis aan…

Lees ook: 

Dit artikel is aangeleverd door Marshoek.

Reageer op dit artikel