nieuws

Dirk wint rechtszaak van Varkens in Nood

Formules 2127

Dirk wint rechtszaak van Varkens in Nood

HAARLEM – De rechtbank Noord-Holland heeft Dirk in het gelijk gesteld en de vorderingen van Stichting Varkens in Nood afgewezen.

Dirk was gedagvaard door Stichting Varkens in Nood op basis van de stelling dat gangbaar varkensvlees in strijd met de wet wordt geproduceerd. Dinsdag 23 mei 2017 vond een zitting plaats bij de Rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem.

Directeur blij met vonnis

‘Dirk doet het goed op het gebied van dierenwelzijn en dit vonnis sterkt ons daarin’, geeft Marcel Huizing, Directeur Dirk van den Broek, in een eerste reactie aan. ‘Dirk is een van de best scorende supermarkten op het gebied van duurzaam verkocht varkensvlees. Dit blijkt ook uit de eigen publicaties van Varkens in Nood.’

Dirk heeft niet nagelaten

De rechtbank Noord-Holland heeft de vorderingen van Varkens in Nood afgewezen en geoordeeld dat Dirk niet heeft nagelaten haar verantwoordelijkheid te nemen bij de verduurzaming van de productie van varkensvlees.

Enorme stappen gezet

Marcel Huizing: ‘De verduurzaming van ons assortiment is een continu proces en heeft voortdurend onze focus. Voor wat betreft varkensvlees zijn er de afgelopen jaren enorme stappen gezet. Dirk voldoet voor bijna het gehele assortiment aan de uitgangspunten van het 1 ster Beter Leven keurmerk.’

Varkens in Nood zwaar teleurgesteld

Directeur Hans Baaij van Varkens in Nood is zwaar teleurgesteld in het vonnis laat hij in een reactie weten. ‘Het is onbegrijpelijk dat de rechter de leugenachtige verklaringen van Dirk tijdens de zitting heeft overgenomen.  Het is volstrekt onduidelijk van welke varkensvleesboeren hun vlees afkomstig is en hoe het geproduceerd wordt.’

Leveranciers zouden in strijd met wet handelen

Dirk was gedagvaard door Stichting Varkens in Nood vanwege het feit dat leveranciers in strijd zouden handelen met de geldende wettelijke normen die er zijn voor het produceren van vlees en het houden van vee. De stichting liet bij monde van advocaat De Graaff tijdens de zitting weten dat sprake is van structurele misstanden in de gangbare varkensindustrie en een ontoereikend toezicht van de NVWA. Daardoor zou alleen een bovenwettelijk keurmerk de garantie bieden dat het varkensvlees in de schappen van Dirk diervriendelijk is geproduceerd.

Verkoop varkensvlees

De door Varkens in Nood gestarte procedure valt volgens Dirk niet te rijmen met de publicaties van de eigen onderzoeken van de stichting over de verkoop van varkensvlees door Dirk. Volgens deze publicaties behoorde Dirk tot de best scorende supermarkten. Tijdens de varkensvleesmonitor van februari stond Dirk tweede met een aandeel varkensvlees met een keurmerk van 61 procent. Dirk vindt het dan ook terecht dat de vordering van Varkens in Nood is afgewezen.

 

 

Reageer op dit artikel