Field Sales Event 2015

Heineken heeft beste buitendienst

Alle winnaars van het Field Sales Event 2015 op een rijtje

DOETINCHEM  – De waardering voor de buitendiensten in Nederland neemt toe. Heineken heeft de meest gewaardeerde buitendienst. Unilever domineert in maar liefst vijf productgroepen.

FieldSalesEvent2015-024

Volledige ranglijst Field Sales Event 2015 in pdf >>>

Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek dat Distrifood laat verrichten door bureau Integron. Dit bureau vraagt supermarkten de buitendiensten te beoordelen. Dat  gebeurt op basis van zes criteria: professionele uitstraling, klantgerichtheid, kennis van zaken en category management, aanbieden van acties, het geven van de juiste informatie, het nakomen van afspraken.

Uit de uitkomsten 2015 komt naar voren dat de buitendiensten in  Nederland zich overall gezien flink hebben verbeterd. Dat is te zien aan de verbeterde overallscore van 7,67 (7,59 in 2014), maar ook aan het aantal buitendiensten dat beter scoort in 2014. Van de 56 buitendiensten die zijn beoordeeld, scoren 36 buitendiensten (64%) beter dan in 2014. In 2014 was dit slechts 44 procent.


De winnaars op een rijtjeHeineken_FieldSalesEvent2015-107

Alcoholische dranken: Heineken Nederland
Non-alcoholische dranken: Unilever Nederland
Diepvries: Unilever Nederland
Kruidenierswaren: Unilever Nederland
Zuivel, kaas en geelvetten: Unilever Nederland
Non-food: Nestlé Nederland
Servicemerchandiser: La Bonbonnerie
Zoetwaren en snacks: PepsiCo

Overal winnaar: Heineken Nederland


De grootste stijgers in 2015 zijn Nutricia Nederland (+0,44) en AB InBev Nederland (+0,35). Er zijn 15 buitendiensten (27%) die minder goed scoren dan in 2014. De grootste daler is Bicker Food Group in de categorie Non-alcoholische dranken (-0,41).

Heineken
FieldSalesEvent2015-024Heineken Nederland prolongeert de titel met een gemiddelde tevredenheidscore van 8,49, een stijging van 0,24 ten opzichte van 2014. De buitendienst van Heineken Nederland scoort met een 8,65 het hoogst op het nakomen van afspraken. Daarnaast scoort Heineken Nederland op alle aspecten hoger dan andere buitendiensten, zo blijkt uit het onderzoek. Op de tweede positie staat, net als in 2014, de buitendienst van Unilever Nederland in de categorie Non-alcoholische dranken.

Unilever is een dominante speler, met hoge waarderingen in maar liefst vijf categorieën, een knappe prestatie. Waar Unilever in 2014 plaats 2 tot en met 6 innam, heeft nu Coca-Cola Enterprises Nederland een plaats in dat rijtje veroverd en bezet plek 6 in de overallscore. Die stijging bij Coca-Cola is met name een gevolg van de sterk verbeterde score op het aspect nakomen van afspraken (+0,38). Ook PepsiCo Nederland  nadert de score van een 8,0 en volgt dicht op Unilever Nederland.

Tevredenheid gestegen
Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat de tevredenheid van supermarkten aangaande de buitendiensten van de leveranciers licht is gestegen ten opzichte van het voorgaande jaar (+0,08). Met betrekking tot de top–3 van de best beoordeelde categorieën is er dit jaar sprake van een aantal wijzigingen.

Alcoholische dranken stormt dit jaar de top–3 binnen en is de best beoordeelde categorie in 2015. Op de 2e plaats staat Diepvries, in 2014 nog de best beoordeelde categorie. De 2e positie uit 2014, de categorie Zuivel, kaas en geelvetten staat niet meer in de top–3 en staat nu op de 5e plaats. Positie 3 wordt in 2015 bekleed door Non-alcoholische dranken. De sterkste daler is de categorie Drogmetica, schoonmaak- en onderhoudsartikelen (-0,07).

Selectie
In Nederland zijn meer dan 5000 supermarkten actief. Ten behoeve van het ondercover_FieldSalesEvent2015-243zoek is een selectie gemaakt van supermarkten met een vvo van meer dan 400 m2. Verder zijn de supermarktformules geselecteerd die in potentie buitendienstmedewerkers ontvangen. Indien met deze twee criteria rekening wordt gehouden komen er 1385 supermarkten in aanmerking. Vorig jaar was de onderzoekspopulatie 1401 supermarkten (in 2013: 1369; in 2012: 1983; In 2011: 1982).

In het onderzoek zijn alleen die buitendiensten meegenomen die minimaal vijf personen tellen en minimaal 20 keer beoordeeld zijn. In  totaal zijn 56 buitendiensten beoordeeld.

Waardering Emté en MCD het hoogst 
Supermarkten geven, net als in 2014, gemiddeld genomen de hoogste waardering voor nakomen van afspraken en voor kennis van zaken en category management. Relatief gezien is de waardering vanuit supermarkten het laagst voor het aanbieden van acties. Met uitzondering van het aanbieden van acties, zijn alle scores per beoordelingscriteria gestegen ten opzichte van 2014.

Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat Emté en MCD de hoogste waardering aan buitendiensten geven met een gemiddelde score van 7,83. Dit is in lijn met 2014.Alle winnaars op een rij