Programma

Hieronder vindt u alvast een globaal programma voor de eerste editie van het Nationale Vers Congres. Het programma is onder voorbehoud. Zodra de rest van de invulling bekend is, vermelden wij dit in onderstaand programma.

 

10.00 uur     Opening door dagvoorzitter Koen Hazewinkel 
   
10.15 uur  

Aalt Dijkhuizen – President Topsector Food&Agri

    Aalt Dijkhuizen, voormalig bestuursvoorzitter van Wageningen Universiteit, gaat in op de laatste internationale ontwikkelingen binnen de food- en agrisector. Wat is de status quo en wat zijn de belangrijkste uitdagingen voor de nabije toekomst? Wat zijn de grote kansen voor de verssector en welke barrières moeten daarbij worden doorbroken? En wat is het belang van verregaande ketenintegratie en –samenwerking?
     
11.15 uur   Koen HazewinkelProgrammadirecteur EFMI Business School
   

Koen Hazewinkel staat aan de hand van recent internationaal onderzoek stil bij de vraag waarom ketensamenwerking via category management, ondanks een toenemende behoefte bij zowel retailers als leveranciers, binnen verssectoren nog in de kinderschoenen staat. Maar hoe kunnen we een inhaalslag maken? En wat komt er bij kijken om ketensamenwerking en category management nadrukkelijker te verankeren binnen verssectoren?

     
12.15 uur   Lunchpauze
     
13.15 uur  

Nick Visser – Directeur DGS GROUP

   

Nick Visser bouwde zijn bedrijf DGS GROUP op basis van een uitgesproken visie. In zijn bijdrage gaat hij in op het hoe en waarom van zijn succes. DGS is inmiddels twee jaar op rij winnaar van de Industributie trofee. Dit is vooral te danken aan de unieke kijk van DGS op category management en ketensamenwerking. Nick zal die visie uitgebreid presenteren en toelichten.

     
14.15 uur  

Eric Schut – Managing Director FrieslandCampina

    Eric Schut behandelt een geheel ander perspectief op ketensamenwerking. Hij gaat uitgebreid in op de wijze waarop FrieslandCampina de intensieve samenwerking met zijn leden vorm geeft. Een essentieel aspect van het organisatiemodel van FrieslandCampina, het zorgvuldig managen van de uiteenlopende belangen en strategische behoeften van zijn leden, stelt het bedrijf in staat om slagvaardig te opereren op afzetmarkten. 
     
15.00 uur   Koffie break
     
15.30 uur   Retail Panel met onder andere Chantal de Rijk – Bex (Directeur Commercie en Marketing Jan Linders) en Arie van Doesburg (Commercieel Directeur Vomar Voordeelmarkt).
     
16.15 uur  

John Valster – Commercieel Adviseur VION (o.a. Ex-Albert Heijn en C1000)

   

John Valster focust in zijn bijdrage vooral bij de kansen van ketensamenwerking binnen vers. Hebben we te maken met een magisch toverwoord? Of hebben de begrippen category management en ketensamenwerking daadwerkelijk relevantie binnen verssectoren? John geeft vanuit zijn ruime ervaring aan zowel retail- als leverancierszijde een bespiegeling op de verschillende aspecten van dit vraagstuk. Hij schroomt daarbij niet om de nuchtere feiten te benoemen en stil te staan bij de randvoorwaarden die zowel retailers als leveranciers moeten invullen om tot succesvolle samenwerking te komen.

     
17.15 uur   Borrel