nieuws

Supers pareren kritiek van Oxfam op inkoop

Branche & Bedrijf 1685

Supers pareren kritiek van Oxfam op inkoop

DEN HAAG – De Nederlandse supermarkten scoren erg laag in duurzaamheid volgens Oxfam Novib. Supers wijzen op tekortkomingen in onderzoek.

De kritiek van Oxfam Novib is fors. In de studie scoort Plus nog het best met een score van slechts 11 op een schaal tot 100. AH zit op 5, net als Lidl. Aldi scoort een 1 en Jumbo zelfs 0.

Publiek toegankelijke bronnen

In het onderzoek is gekeken naar transparantie en verantwoording van inkoop en respect voor arbeiders, boeren en vrouwen. Het onderzoek heeft als basis publiek toegankelijke bronnen, aldus de organisatie in een onderzoeksverantwoordling. Juist om die reden hebben de Nederlandse supermarkten kritiek op de onderzoeksopzet. Zo zou het onderzoek niet diepgaand genoeg zijn, omdat alleen openbare bronnen zijn meegenomen: Oxfam Novib heeft niet gekeken naar de eigen audits van de ketens.

Aandacht voor eerlijke beloning

Jumbo wijst bijvoorbeeld op certificeringen: ‘Indien producten in een hoogrisicoland worden geproduceerd, dient ter bewijsvoering een geldig auditrapport te worden verstrekt (bijvoorbeeld BSCI of Fairtrade-certificeringen). Op ons certificeringsbeleid wordt actief gemonitord en geacteerd. Hierin hebben we ook aandacht voor eerlijke beloning.’

Oxfam Novib herkent zich niet in kritiek

Verder stellen de formules dat de keten dusdanig ingewikkeld is, dat het niet altijd duidelijk is wie waar verantwoording voor moet of zelfs kan afleggen. Een zegsman tegenover Distrifood: ‘Moeten de supermarkten de leveranciers van de leveranciers fixen op het gebied van vakbonden?’ Oxfam Novib zegt zich niet te herkennen in de kritiek. ‘Wij hebben vorig jaar 93 criteria neergelegd waartop wij wilden meten. Daar konden de supermarkten op reageren. Wij hebben daar niet of nauwelijks reactie op gehad’, aldus Ioan Nemes, mensenrechten- en bedrijvenexpert van Oxfam Novib. Over het alleen kijken naar publieke bronnen: ‘Wij hameren erop dat supermarkten open transparant zijn en hebben dat ook bij hen aangegeven. Alleen Plus heeft daarop geacteerd en op de eigen site meer informatie publiekelijk gemaakt. De antwoorden van AH waren summier en van Jumbo was er eigenlijk geen antwoord.’

Studie ligt gevoelig

De studie ligt gevoelig, omdat Oxfam Novib in het onderzoek spreekt in termen als ‘honger en armoede in de inkoopketen van Nederlandse supermarkten’. Concreet wordt een voorbeeld genoemd van AH: Indonesische garnalenpellers krijgen 2 cent voor het pellen van een bakje garnalen, terwijl het voor €5 in de winkel ligt bij AH.

Zie ook: Zware kritiek Oxfam-Novib op supers

Reageer op dit artikel