nieuws

Kamervragen over ‘misstanden’ in dc’s AH

Branche & Bedrijf 6886

Kamervragen over ‘misstanden’ in dc’s AH

DEN HAAG – Kamerlid Jasper van Dijk (SP) heeft Kamervragen gesteld over de ‘misstanden met arbeidsmigranten bij distributiecentra van Albert Heijn’. Minister Koolmees gaat er vooralsnog van uit dat aan de geldende voorwaarden wordt voldaan.

Uit een onlangs verschenen artikel in De Groene Amsterdammer zou blijken dat Albert Heijn voor zijn distributiecentra Oost-Europese uitzendkrachten inzet en deze slecht behandelt. De marktleider ontkent in hetzelfde artikel dat er sprake is van wanbeleid.

Oordeel over werkdruk

Van Dijk vroeg de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid  een oordeel te geven over de werkdruk waar de uitzendkrachten bij de dc’s aan blootgesteld worden, waarbij volgens hem onhaalbare normen worden gesteld en waardoor mensen soms niet naar de wc durven te gaan.

Subsidie aan FairWork

Minister Koolmees antwoordt deze week, zonder concreet op het artikel in De Groene Amsterdammer in te gaan, dat het de taak is van een werkgever om voor goede arbeidsomstandigheden te zorgen en om de preventie van arbeidsrisico’s vorm te geven. Hij geeft verder aan dat hij het project van de NGO FairWork subsidieert waarin arbeidsmigranten worden geïnformeerd over hun arbeidsrechten.

Containerwoningen of verwaarloosde woningen

Op vlak van wonen zouden volgens het bewuste artikel de uitzendkrachten voornamelijk terechtkomen in containerwoningen of verwaarloosde woningen, die in veel gevallen worden geregeld  door uitzendbureau Otto Workforce.  Ook zouden de medewerkers in distributiecentra worden betaald volgens de winkel-cao, waardoor ze onder meer toeslagen mislopen voor avond- en nachtdiensten. De minister gaat er ‘vooralsnog van uit dat AH en Otto Workforce aan de voorwaarden voldoen en dat AH zich bovendien ervan vergewist dat Otto haar werknemers correct betaalt’, antwoordt hij op de vragen. ‘Het is niet aan mij om een uitspraak te doen over welke cao van toepassing is op de arbeidsverhoudingen bij de inlener,’ voegt de bewindsman er aan toe.

Logistiek directeur Albert Heijn

Ook vraagt Jasper van Dijk naar het oordeel van de minister over de uitspraak van de logistiek directeur van Albert Heijn die gezegd zou hebben dat uitzendkrachten wel weg zouden gaan, als ze het zo erg zouden vinden.  Koolmees: ‘Het is de taak van de werkgever om voor goede arbeidsomstandigheden te zorgen en om de preventie van arbeidsrisico’s vorm te geven. Daarbij dient de werkgever signalen van uitzendkrachten over de ervaren arbeidsomstandigheden en de wens om deze te verbeteren serieus te nemen en het vertrek van uitzendkrachten om deze reden te voorkomen.’

Zie ook: Vandaag ook acties bij dc’s Albert Heijn

Reageer op dit artikel