nieuws

Steun in rug voor Franchise Code

Branche & Bedrijf 1812

Steun in rug voor Franchise Code
Foto: Shutterstock

BRUSSEL – Het Europees Parlement heeft de totstandkoming van de Nederlandse Franchise Code weer een stukje dichterbij gebracht.

Dat komt doordat het Europees Parlement (EP) dinsdag 12 september het rapport ‘Over de werking van franchising in de detailhandel’ heeft aangenomen.

Franchisewetgeving

In dit rapport staan allerlei aanbevelingen voor een nieuwe franchisewetgeving. Geen gedwongen winkelnering, vijftien dagen bedenktijd voordat contracten getekend worden, redelijke concurrentiebedingen en goede afspraken met betrekking tot internetverkopen zijn zaken waarover nieuwe afspraken moeten worden gemaakt.

Zwakkere positie franchisenemer

Het EP benadrukt in het rapport dat de franchisenemer vaak de zwakkere partij is, omdat de franchiseformule in de regel is ontwikkeld door de franchisegever, de franchisenemer veelal in een financieel zwakkere positie verkeert en vaak minder goed geïnformeerd is dan de franchisegever en dus afhankelijk is van diens expertise.

Vakcentrum ziet steun voor Franchise Code

Het Vakcentrum ziet het rapport dan ook als absolute steun voor de franchisenemers en voor de wettelijke verankering van de Nederlandse Franchise Code (NFC). Vakcentrum directeur Patricia Hoogstraaten: ‘De onevenwichtige verhouding die het EP nu bevestigt, was in Nederland aanleiding om te komen tot de franchisecode. De NFC geeft antwoord op veel punten die door het EP met betrekking tot franchising zijn geformuleerd. Zo wordt de informatievoorziening in precontractuele fase beschreven, maar ook de noodzaak van goede franchisenemersverenigingen en hun invloed. Het is nu essentieel om de naleving van de code af te dwingen ter voorkoming van oneerlijke handelspraktijken in franchising. Minister Kamp (EZ) kan de NFC, inclusief het wetsvoorstel voor de wettelijke verankering dus zo naar Brussel sturen als goed voorbeeld.’

Reageer op dit artikel