nieuws

Nieuwe aanpak in strijd tegen leegstand

Branche & Bedrijf 1101

Nieuwe aanpak in strijd tegen leegstand

DEN HAAG – Provincies gaan nieuwe eisen stellen voor de invulling van winkelmeters om zo de winkelleegstand aan te pakken.

Op aandringen van minister Henk Kamp (Economische Zaken) hebben provincies daar afspraken over gemaakt die woensdag zijn ondertekend. De afspraken zijn nodig, omdat de landelijke leegstand inmiddels meer dan tien procent bedraagt en al acht jaar op rij stijgt.

Sanering vanwege leegstand

De provincies gaan nu de plannen voor nieuwe winkelmeters in kaart brengen en meters in kansarme gebieden en stadsranden schrappen. Ook een flink deel van de bestaande winkels moet gesaneerd worden. De afspraken zijn onderdeel van de Retailagenda, waarin de retail-, vastgoedsector en overheid gezamenlijk proberen het Nederlandse winkellandschap aantrekkelijk te houden.

Overheid moet regie in handen nemen

‘Het is belangrijk dat er meer regie komt van de overheid’, zegt RenéVierkant director winkelbeleggingen bij de grote vastgoedbelegger Syntrus Achmea Real Estate & Finance, en nauw betrokken bij de Retailagenda tegen het Financieele Dagblad. ‘Het Rijk heeft zijn handen jaren geleden van de ruimtelijk ordening afgetrokken. Provincies moesten die rol overnemen, maar deden niets.’

Leegstand neemt toe door opmars online

De leegstand neemt toe door de opmars van online, de crisis, het feit dat veel retailers te laat inspringen op nieuwe ontwikkelingen. Ook blijkt dat Nederland tot de landen met de hoogste winkeldichtheid van Europa behoort.

Reageer op dit artikel