nieuws

FNV zoekt confrontatie met franchisers

Branche & Bedrijf

FNV zoekt confrontatie met franchisers

AMSTERDAM– FNV Handel richt de komende tijd zijn pijlen op supermarktondernemers die in de ogen van de bond financieel wanbeleid voeren jegens het personeel.

De bond schuwt daarbij een juridische strijd met individuele ondernemers niet. Zo heeft FNV Handel 11 maart een gesprek met een advocaat van een AH-franchiser die zich volgens de bond schuldig maakt aan het bedriegen van zijn personeel. De zaak volgt op een strijd tussen de organisatie en ondernemer Maurice Lunenborg van de Plus uit Harlingen. Op 27 februari stuurde FNV Handel een persbericht de wereld in waarin Lunenborg door de bond wordt beschuldigd van verschillende financiële malversaties. Zo zou hij onder meer sjoemelen met de urenregistratie.

Stellige ontkenning
Aantijgingen die Lunenborg zelf tegen Distrifood stellig ontkent. Volgens bestuurder Gea Lotterman van FNV Handel blijft het niet bij de clash met deze twee ondernemers. ‘Er staan nog zes supermarkten in de wachtrij. Dit is slechts het topje van de ijsberg.’ In de kruistocht tegen de supermarktondernemers focust de bond zich met name op het afromen van uren en het verkeerd belonen van personeel.

Niet te nauw
De conclusie van een recente inventarisatie van de bond in verschillende franchisewinkels is dat veel ondernemers het volgens FNV Handel niet zo nauw nemen met de regels. ‘We komen extreme gevallen tegen waarin mensen al twintig jaar in een winkel werken en nooit in een hogere loonschaal zijn geplaatst. Met name in het noorden van het land zien we dit.’ Om die reden is de bond een onderzoek aan het voorbereiden waarin zoveel mogelijk franchisewinkels worden bezocht door leden van de organisatie.

Geen regionaal probleem
‘We willen in kaart brengen hoe groot het probleem is en het personeel op de winkelvloer informeren over hun rechten. Daarbij zullen we ook gebruik maken van social media.’ Dit landelijke onderzoek zal volgens Lotterman zeker een jaar in beslag nemen. ‘Wij weten dat het hier niet gaat om incidenten, maar om iets structureels. Alleen willen we nu echt met bewijs komen. Met een landelijk onderzoek willen we aantonen dat het geen regionaal probleem is.’

Storm in glas water
Het Vakcentrum wordt als spreekbuis van de supermarktondernemers niet warm of koud van het verhaal van FNV Handel. ‘Als werkgevers hebben we branchebreed afgesproken dat we de cao naleven. Het is geen veel voorkomend probleem. Afspraken over loonsverhoging zijn over de breedte doorgevoerd en er zijn weinig klachten. Het lijkt me een storm in een glas water’, zegt directeur Patricia Hoogstraaten van de branchevereniging.

Reageer op dit artikel