nieuws

Ondernemer steeds meer in het nauw

Branche & Bedrijf

Ondernemer steeds meer in het nauw

ROTTERDAM — Steeds meer zelfstandige supermarktondernemers kampen met een verslechterde financiële situatie.

In 2013 zijn hun bedrijfsresultaten gemiddeld met 30 procent gedaald. Zo was er sprake van een volumedaling van meer dan 1 procent en een kostenstijging van 2,25 procent. Dit blijkt uit de jaarlijkse Bedrijfsvergelijking Levensmiddelendetailhandel van Deloitte.
Kosten
De personeelskosten zijn nog steeds de grootste kostenpost voor de zelfstandige supermarktondernemer, omdat er sprake is van een stabiliserende of dalende productiviteit en dit leidt tot hogere loonkosten. Ook zijn de kosten voor huisvesting gemiddeld 2,5 procent hoger dan voorgaand jaar en drukt dit de winst. Paul Op Heij, partner bij branchegroep Retail van Deloitte: ‘In 2007 bedroegen de winsten nog bijna het dubbele. In verhouding tot 2007 is de gemiddelde brutomarge gedaald van 20,7 procent naar 19,5 procent. De combinatie van dalende marges, stagnerende omzetten en stijgende loonkosten leiden tot een enorme druk op het resultaat, aangezien dit niet meer wordt goedgemaakt door stijging van de omzet.’

Marktaandeel

Het marktaandeel van de zelfstandige supermarkten bedroeg in 2012 meer dan 35 procent en in 2013 is dit aandeel gedaald tot 33,5 procent. ‘Het toegenomen risico en de verminderde winstvooruitzichten brengen zelfstandige ondernemers er sneller toe hun winkel aan de organisatie te verkopen. De hoge investeringsbedragen vormen een drempel en ook het feit dat steeds meer ondernemers verplicht zijn om hun supermarkt aan de organisatie aan te bieden, zorgt voor een dalend marktaandeel.’

Grotere supermarkten

De grotere supermarkten hebben daarentegen betere financiële resultaten behaald dan de kleine buurtsupers. Daar waar een kleine supermarkt ongeveer € 40.000 per jaar verdient, houdt de grote supermarktondernemer met een omzet boven de € 150.000 per week ongeveer € 330.000 over. Op Heij: ‘Bedenk dat de ondernemer van zijn winst niet alleen de privéopnames moet betalen, maar ook de arbeidsongeschiktheidsverzekering en de oudedagvoorziening. Bij een kleine supermarktondernemer is voor dat laatste nagenoeg geen ruimte meer.’

Reageer op dit artikel