blog

Nieuwe supermarkt-cao, wat moet u nu zelf regelen? Tien tips!

Branche & Bedrijf 3418

De nieuwe supermarkt-cao is half februari gepubliceerd. Diverse zaken zijn uit de cao gehaald en moet u nu dus nu zelf regelen. Welke acties moet u ondernemen? Tien tips van Dico Bogerd, retailadvocaat bij BVD advocaten.

Nieuwe supermarkt-cao, wat moet u nu zelf regelen? Tien tips!

Het nieuws over het onderhandelingsresultaat ten aanzien van een nieuwe supermarkt-cao kwam in oktober 2017 naar buiten. Op de Dag van de Supermarkt hebben we het onderhandelingsresultaat besproken en de belangrijkste punten op een rij gezet. Nu begin februari 2018 de definitieve nieuwe cao is gepubliceerd, is het de vraag welke acties u als gevolg hiervan moet ondernemen?

Wat is uit de supermarkt-cao verwijderd?

Wij hebben voor u de cao beoordeeld, met name vanuit juridisch perspectief. Onze conclusie is dat deze nieuwe supermarkt-cao meer van u als individuele ondernemer vraagt dan de vorige cao. Er zijn namelijk meerdere zaken uit de cao verwijderd die u nu zelf moet regelen. Ik noem drie voorbeelden:

 1. Het verbod op nevenarbeid dat is verwijderd in de nieuwe cao. Als u niet wilt dat uw fulltime medewerkers ook werkzaamheden verrichten bij een andere werkgever of voor zichzelf, dan moet u dit in de arbeidsovereenkomst opnemen.
 2. Over de oproepkracht is nu niets meer in de cao geregeld. In de vorige cao was ten aanzien van de oproepkracht nog het een en ander afgesproken. Als u dus oproepkrachten wilt inschakelen, zorg ervoor dat u dan goed de afspraken vastlegt. Uitsluitend verwijzen naar de cao is niet meer voldoende. Overigens adviseren wij om minimaal of geen gebruik te maken van oproepkrachten, omdat het veiliger is gebruik te maken van min-max contracten.
 3. Tevens is expliciet in de nieuwe cao opgenomen dat de werkgever ieder jaar de werknemers moet informeren over scholingsmogelijkheden. Dit kan bij ontslag van personeel een rol gaan spelen, aangezien wordt getoetst of de werkgever aan zijn scholingsverplichting heeft voldaan. Heeft u dit niet op de juiste manier gedaan, dan kan dit in het slechtste geval ontslag blokkeren.

supermarkt-caoIk heb het nu nog niet gehad over de dag waarop de arbeidsovereenkomst bij opzegging eindigt, het artikel over schorsing van een medewerker met inhouding van loon dat is verwijderd, de versterking van de positie van de BBL-medewerker ten nadele van de werkgever, etc.

Tien tips: dit moet u zelf regelen

Kortom: diverse zaken die niet meer in de supermarkt-cao staan en die u dus nu zelf moet regelen. Om u daarbij te helpen hebben we de belangrijkste aanbevelingen voor u op een rij gezet:

 1. Neem in de arbeidsovereenkomst op dat de arbeidsovereenkomst bij opzegging eindigt op de laatste dag van de loonperiode.
 2. Neem in de arbeidsovereenkomst met een “erbijbaner” op dat de arbeidsomvang 2-12 uur bedraagt.
 3. Neem in de huisregels een bepaling op over schorsing met inhouding van loon.
 4. Informeer de werknemers jaarlijks over de scholingsmogelijkheden.
 5. Wilt u een verbod op nevenarbeid afspreken, neem dit dan in de arbeidsovereenkomst op.
 6. Pas de huisregels aan op de nieuwe cao wat betreft harde ontslag-op-staande-voet-situaties.
 7. Werkt u met oproepkrachten, regel dit dan goed! Of liever: werk met min-max!
 8. Definieer het vakantiejaar in de arbeidsovereenkomst.
 9. Schakelt u een BBL-medewerker in, let dan goed op de omvang van de inzet.
 10. Regel het persoonlijk ontwikkelbudget voor de medewerkers.

Dico BogerdDe bovenstaande punten hebben we verder uitgewerkt en toegelicht in een notitie. Deze notitie kunt u hier opvragen.

Dit artikel over supermarkt-cao is aangeleverd door: Dico Bogerd van BVD advocaten

Meer blogs over onderwerpen als ontslag en arbeidscontracten:

.

Reageer op dit artikel